Tema broja

PRIKAZI I OSVRTI

ROBERT ŠPEMAN – KONZERVATIVNI FILOZOF I KATOLIČKI MISLILAC

Sažetak

Prevod članka:

ROBERT ŠPEMAN – KONZERVATIVNI FILOZOF I KATOLIČKI MISLILAC

Til Kincel, Tehnički univerzitet Berlin

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2020 1/2020 УДК 1:929 Spaemann R. 369-374
ç