Izaberi jezik:
Tema broja

MEĐUNARODNI ODNOSI

RIMOKATOLIČKA CRKVA I ISLAM – Od «Lectio magistralis» do povlačenja Rimokatoličke crkve pred islamom

Sažetak

U politici Rimokatoličke crkve, odnosno Vatikana, prema islamu događaju se promene, koje su u naučnim radovima nazvane „dimmityud“, tj. grubim potčinjavanjem života nemuslimana zahtevima islama, odnosno povlačenje pred ratobornim islamom. Ova ponižavajuća (u intelektualnom i moralnom planu) tendencija našla i svoj izraz u pogledima izloženim u izdanju Državnog sekretariata Vatikana La Civiltà Cattolica, koji predstavlja službeni organ ove institucije i propagatorom njegovih ideja, ideologije i pogleda na svet. Izdanja ovog sekretarijata vrcaju od otvorene islamofilije i poniznosti pred džihadističkim pokretima. Zato su istraživači rimokatolicizma počeli da is­tiču da Vatikan nema jasnu politiku prema islamu, odnosno da je započeo povlačenje. Papa Benedikt XVI povremeno iskazuje volju da se suprotstavi islamu, međutim njegov Državni sekretarijat manifestuje veliku snishodljivost i nadu na blagonakloni stav muslimana prema rimokatolicima, što je dovelo do toga da biskupi nemaju jasne instrukcije iz Vatikana, a islam, u međuvremenu, produžava da se širi Evropom. Očevidno je, dakle, da Rimokatolička crkva trenutno nema kapaciteta da formuliše politiku koja bi mo­gla da zadrži islamski pritisak. Istraživači islama iz Izraela su stavove vlade Vatikana nazvali „glasom jasnog licemerja“, jer ista ta vlada ćuti o zverstvima islamskih terorista, a ćuti čak i kada su ubistva hrišćana u pitanju. Na primer, ni reči se nije čulo od Vatikana kada je 3. juna 2010. godine musliman ubio episkopa Isenderuna.

Ključne reči:

Reference

  1. Allawi, Ali A.: Kriza islamske civilizacije, Dobra knjiga, Sarajevo, 2012.
  2. Alamachère, Caroline: „M. Glucksmann, je vais vous expliquer pourquoi je n’irai pas en vacances au Maghreb“, Riposte Laique, 19. 6. 2011.
  3. Bernardeli, Giprgio: „La chiesa d’oriente sfida per il cristianesimo del futuro“, Vatican Insider, 17. 9. 2012.
  4. Borrmans, Maurice: Smjernice za dijalog između kršćana i muslimana, Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb, 1984.
  5. Bostom, Andrew: „The Vatican and Islam: Has Dhimmitude Prevailed?“, American Thinker, 15. 5. 2012.
  6. Burki, Shahid Javed: „Demilitarizing Muslim Politics“, Project Syndicate, 1. 2012.
  7. Galeazzi, Giacomo: “Cristiani e musulmani insieme per fermare le guerre”, La Stampa, 15. 9. 2012.
  8. Gresh, Alain: „Islam, une police de la pensée socialiste“, Le Monde diplomatique, 18. 1. 2012.
  9. Guénois, Jean-Marie: „Pourquoi le Pape tend la main aux musulmans“, Le Figaro, 16. 9. 2012.
  10. Эяль, Надав: „Запад сталкивает Ближний Восток в пропасть радикального ислама“, (“Maariv”, Изра­иль), према: http://inosmi.ru/asia/20110825/173794589.html#ixzz26k8omEHc
  11. Enciklopedija živih religija, Nolit, Beograd, 1992.
  12. Зиновјев, Александар: Велика прекретница, Критика западне хегемоније, Наш дом, Београд, 1993.
  13. Zovkić, Mato: „Otvoreno pismo 138 muslimanskih teologa kršćanskim poglavarima“, Crkva u svijetu, Split, br. 3/2009.
  14. „Islam And The Non-Existent War With The West, Strategy Page“, 5. 5. 2012.
  15. „Islamofobia? Que islamofobia?“, La Razon, 31. 10. 2005.
  16. Imani, Amil: „The Islamic Kingdom“, American Thinker, 17.  6. 2012.
  17. Јанулатос, Анастасије: Ислам, Хришћански културни центар, Београд, 2005.
  18. Jevtić, Miroljub: „Zunanjepolitični koncept Seida Kutba, ideologa sodobnega islamskega fundamentalizma“, Dru­štvo 2000, št. 165 167, Ljubljana, 2004.
  19. Ямини, Бен-Дрор: „Машина смерти: какие планы вы­нашивает воинствующий ислам“, (“Maariv”, Изра­иль), према: http://inosmi.ru/usa/20120126/184012755.html#ixzz26k8Hm SM8
  20. Kinder, Klaus: Verski fundamentalizam, Clio, Beograd, 2002.
  21. China, Sergio La: „Una migliore informazione diretta è il primo passo per evitare lo scontro di civiltà“, L’Occidentale, 26/01/2012
  22. Labidi-Maiza, Mehrezia: „Islam in nasilje“, Društvo 2000, št. 165-167, Ljubljana, 2004.
  23. Manji, Irshad: Kaj je narobe danes z islamom, poziv k poštenosti in prenovi, Društvo Znamenje, Petrovce, 2008.
  24. Манире Голами-Тавакколи, „Европейская модель ислама“, (“Resalat”, Иран), према: http://inosmi.ru/world/20120821/196997100.html#ixzz26k96P5ox
  25. Marsonet, Michele: „Benedetto XVI in Libano ha parlato al mondo islamico come fece a Ratisbona“, L’Occidentale, 23. 9. 2012.
  26. Милошевић, Зоран: „Ширење идеја блискоисточних исламиста у школама Немачке“, Политичка peeuja, бр. 3/2010, Београд.
  27. Милошевић, Зоран: Турска и неоосманизам, Завод за уџбенике и настав на средства, Источно Сарајево, 2010.
  28. Милошевич, Зоран: „Нужна ли нам реформа демократии?“, Ученые записки, №1, Череповецкий государственный университет, Череповец, 2011.
  29. Милошевић, Зоран: Европски идентитет – будућност муслимана у Европској унији, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  30. Nirenstein, Fiamma: „Sorpresa: la sinistra europea vince con i voti dei musulmani“, Il Giornale, 1. 6. 2012.
  31. Нухић, Мехмедалија: „Демократија и ислам“, у зборнику: Демократија и саборност, приредио: Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  32. Pašić, Ahmed: „Spopad civilizacij realnost ali preterivanje?“, Društvo 2000, št. 165-167, Ljubljana, 2004.
  33. Haubrich, Rainer: “Die Scharia macht Demokratie fast unmöglich”, Die Welt, 17. 9. 2012.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2012 УДК 272:28 197-214
ç