Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА И ИСЛАМ – Од «Lectio magistralis» до повлачења Римокатоличке цркве пред исламом

Сажетак

У политици Римокатоличке цркве, односно Ватикана, према исламу догађају се промене, које су у научним радовима назване „dimmityud“, тј. грубим потчињавањем живота немуслимана захтевима ислама, односно повлачење пред ратоборним исламом. Ова понижавајућа (у интелектуалном и моралном плану) тенденција нашла и свој израз у погледима изложеним у издању Државног секретариата Ватикана La Civiltà Cattolica, који представља службени орган ове институције и пропагатором његових идеја, идеологије и погледа на свет. Издања овог секретаријата врцају oд отворене исламофилије и понизности пред џихадистичким покретима. Зато су истраживачи римокатолицизма почели да ис­тичу да Ватикан нема јасну политику према исламу, односно да je започео повлачење. Папа Бенедикт XVI повремено исказује вољу да се супротстави исламу, међутим његов Државни секретаријат манифестује велику снисходљивост и наду на благонаклони став муслимана према римокатолицима, што je довело до тога да бискупи немају јасне инструкције из Ватикана, а ислам, у међувремену, продужава да се шири Европом. Очевидно je, дакле, да Римокатоличка црква тренутно нема капацитета да формулише политику која би мо­гла да задржи исламски притисак. Истраживачи ислама из Израела су ставове владе Ватикана назвали „гласом јасног лицемерја“, јер иста та влада ћути о зверствима исламских терориста, а ћути чак и када су убиства хришћана у питању. На пример, ни речи се није чуло од Ватикана када је 3. јуна 2010. године муслиман убио епископа Исендеруна.

кључне речи:

Референце

  1. Allawi, Ali A.: Kriza islamske civilizacije, Dobra knjiga, Sarajevo, 2012.
  2. Alamachère, Caroline: „M. Glucksmann, je vais vous expliquer pourquoi je n’irai pas en vacances au Maghreb“, Riposte Laique, 19. 6. 2011.
  3. Bernardeli, Giprgio: „La chiesa d’oriente sfida per il cristianesimo del futuro“, Vatican Insider, 17. 9. 2012.
  4. Borrmans, Maurice: Smjernice za dijalog između kršćana i muslimana, Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb, 1984.
  5. Bostom, Andrew: „The Vatican and Islam: Has Dhimmitude Prevailed?“, American Thinker, 15. 5. 2012.
  6. Burki, Shahid Javed: „Demilitarizing Muslim Politics“, Project Syndicate, 1. 2012.
  7. Galeazzi, Giacomo: “Cristiani e musulmani insieme per fermare le guerre”, La Stampa, 15. 9. 2012.
  8. Gresh, Alain: „Islam, une police de la pensée socialiste“, Le Monde diplomatique, 18. 1. 2012.
  9. Guénois, Jean-Marie: „Pourquoi le Pape tend la main aux musulmans“, Le Figaro, 16. 9. 2012.
  10. Эяль, Надав: „Запад сталкивает Ближний Восток в пропасть радикального ислама“, (“Maariv”, Изра­иль), према: http://inosmi.ru/asia/20110825/173794589.html#ixzz26k8omEHc
  11. Enciklopedija živih religija, Nolit, Beograd, 1992.
  12. Зиновјев, Александар: Велика прекретница, Критика западне хегемоније, Наш дом, Београд, 1993.
  13. Zovkić, Mato: „Otvoreno pismo 138 muslimanskih teologa kršćanskim poglavarima“, Crkva u svijetu, Split, br. 3/2009.
  14. „Islam And The Non-Existent War With The West, Strategy Page“, 5. 5. 2012.
  15. „Islamofobia? Que islamofobia?“, La Razon, 31. 10. 2005.
  16. Imani, Amil: „The Islamic Kingdom“, American Thinker, 17.  6. 2012.
  17. Јанулатос, Анастасије: Ислам, Хришћански културни центар, Београд, 2005.
  18. Jevtić, Miroljub: „Zunanjepolitični koncept Seida Kutba, ideologa sodobnega islamskega fundamentalizma“, Dru­štvo 2000, št. 165 167, Ljubljana, 2004.
  19. Ямини, Бен-Дрор: „Машина смерти: какие планы вы­нашивает воинствующий ислам“, (“Maariv”, Изра­иль), према: http://inosmi.ru/usa/20120126/184012755.html#ixzz26k8Hm SM8
  20. Kinder, Klaus: Verski fundamentalizam, Clio, Beograd, 2002.
  21. China, Sergio La: „Una migliore informazione diretta è il primo passo per evitare lo scontro di civiltà“, L’Occidentale, 26/01/2012
  22. Labidi-Maiza, Mehrezia: „Islam in nasilje“, Društvo 2000, št. 165-167, Ljubljana, 2004.
  23. Manji, Irshad: Kaj je narobe danes z islamom, poziv k poštenosti in prenovi, Društvo Znamenje, Petrovce, 2008.
  24. Манире Голами-Тавакколи, „Европейская модель ислама“, (“Resalat”, Иран), према: http://inosmi.ru/world/20120821/196997100.html#ixzz26k96P5ox
  25. Marsonet, Michele: „Benedetto XVI in Libano ha parlato al mondo islamico come fece a Ratisbona“, L’Occidentale, 23. 9. 2012.
  26. Милошевић, Зоран: „Ширење идеја блискоисточних исламиста у школама Немачке“, Политичка peeuja, бр. 3/2010, Београд.
  27. Милошевић, Зоран: Турска и неоосманизам, Завод за уџбенике и настав на средства, Источно Сарајево, 2010.
  28. Милошевич, Зоран: „Нужна ли нам реформа демократии?“, Ученые записки, №1, Череповецкий государственный университет, Череповец, 2011.
  29. Милошевић, Зоран: Европски идентитет – будућност муслимана у Европској унији, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  30. Nirenstein, Fiamma: „Sorpresa: la sinistra europea vince con i voti dei musulmani“, Il Giornale, 1. 6. 2012.
  31. Нухић, Мехмедалија: „Демократија и ислам“, у зборнику: Демократија и саборност, приредио: Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  32. Pašić, Ahmed: „Spopad civilizacij realnost ali preterivanje?“, Društvo 2000, št. 165-167, Ljubljana, 2004.
  33. Haubrich, Rainer: “Die Scharia macht Demokratie fast unmöglich”, Die Welt, 17. 9. 2012.
периодика Национални интерес 3/2012 УДК 272:28 197-214