Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

РЕПУБЛИКА СРПСКА – БУДУЋНОСТ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак

У овом чланку аутор аргументује у прилог идеје о савремености и одрживости националног идентитета у Републици Српској. Разматрајући промене политичког идентитета у светској теорији и пракси, указује се на повезаност појма политике и појма идентитета, као и на унутрашњу везу политике и етике. У другом делу рада идеја о европским вредностима анализира се у контексту политичке стварности Републике Српске данас, која истовремено изражава и њен просветитељски и хришћански карактер. Аутор закључује анализу образлагањем демократске структуре национал­ног идентитета у Републици Српској.

кључне речи:

Референце

  1. Каган, Р The Return of History and The End of Dreams, Vintage, 2009.
  2. Кољевић, Б. “Косово и Европска унија: питања идентитета и демократије”, Нова српска политичкамисао, XVI(2008), 1-2.
  3. Ериксен, Т Етницитет и национализам, Библиотека XX век, Београд, 2004.
  4. Pollack, D. Nationalismus und Europeskepsis in den postkommunishischen Staaten Mittel und Osteuropas u Aus Politik und Zeitgeschichte, No. B 38/2004.
  5. Ceruti, F. A Soulfor Europe: on the political and cultural identity of the Europeans, Vol.1. Leuven, 2006.
  6. Hobsbaum, E., The Age of Capital, Vintage Books, 1996.
  7. Goldsworthy, V. Inventing Ruritania. The Imperialism of the Imagination, Yale University Press, New Haven, 1998.
  8. Goldsworthy, V Chernobyl Strawberries, Atlantic Books, London, 2005.
периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК: 323.1(497.6 Republika Srpska) 281-290