Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РЕЛИГИЈСКИ ОСНОВ БОРБЕ ЗА СРЕДИШТЕ СВЕТА

Сажетак

Да би испитао могућност мирног и трајног политичког решења сукоба око Јерусалима и Свете земље, аутор анализира религијску позадину овог спора. Он указује да митско-религијска фигура средишта света подразумева да се ради о светој територији, која самим тим не може бити предмет размене. Указавши на веровање многих народа да се њихов централни храм налази управо на месту средишта света, аутор херменеутичком и компаративном методом показује колики је значај Јерусалима за три велике монотеистичке религије. Будући да су верници све три монотеистичке религије уверени да је истина и правда на њиховој страни, и да себи приписују позицију добра а противницима углавном позицију зла, њима се чини да би и делимично одступање од својих претензија на света места био чин издаје и изневеравања Бога. Након што је изложио шта три велике монотеистичке религије мисле једна о другој и показао разлике у њиховом схватању личности Месије, аутор закључује да би свако политичко решења спора било крхко и привремено. Аутор сматра да би, самим тим што је у основи сукоба око Јерусалима религијски спор, решење морало бити духовне природе. Истински циљ верника морао би бити Небески Јерусалим, а не пуко поседовање земаљског Јерусалима. Уколико би верници све три монотеистичке религије заиста били одани Богу, они би били испуњени љубављу и не би било непремостивих препрека за решење било ког спора, па чак ни оног између Јевреја и Палестинаца око Брда храма.

кључне речи:

Референце

  1. Авијуцки, Вјечеслав, Континенталне геополитике, Clio, Београд, 2009.
  2. Апокалипса – тумачење Откривења Јовановог (приредио Јован Србуљ), Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског, Београд, 2005.
  3. Армстронг, Карен, Историја Бога, Народна књига – Алфа, Београд, 1995.
  4. Armstrong, Karen, Jerusalem – die Heilige Stadt, Orbis, München,
  5. Армстронг, Карен, Библија : биографија, Лагуна, Београд, 2010.
  6. Beltz, Walter, Mitologija Kurana : чежња за рајем, ГЗХ, Загреб, 1982.
  7. Бжежински, Збигњев, Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 1999.
  8. Блер, Шила С. и Блум, Џонатан М., „Уметност и архитектура“, у: Оксфордска историја ислама (приредио: Џон Л. Еспозито), Clio, Београд, 2002.
  9. Busse, Heribert, „Messianismus und Eshatologie im Islam“, у зборнику: Messias (приредили: Ernst Dassmann – Günter Stemberger), Jahrbuch für Biblische Theologie, Bd. 8 (1993).
  10. Вранић-Митрић, Маја, Хришћански ционизам – политика Апокалипсе, ФПН, Београд, 2012.
  11. Грачова, Татјана, Света Русија против Хазарије, Света Русија, Београд, 2009.
  12. Eliade, Mircea, Occultism, witchcraft, and cultural fashions, The University of Chicago Press, Chicago & London, 1976.
  13. Елијаде, Мирча, Свето и профано, Алнари, Београд – Табернакл, Лаћарак, 2004.
  14. Израели, Нађа, Света земља: ходочасничка путовања по библијским местима, православни и старозаветни празници, Мартириа, Београд – Карловац, 2011.
  15. Кинђић, Зоран, „Месијанска идеја у нововековном јудаизму“, Филозофија и друштво, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, бр. 01/2009.
  16. Кинђић, Зоран, „Шиитско учење о Скривеном имаму“, Свеске, Панчево, бр. 90, децембар 2008.
  17. Кинцлер, Клаус, Верски фундаментализам, Clio, Београд, 2002.
  18. Лаут, Ендрју, Свети Јован Дамаскин: традиција и оригиналност у византинској теологији, Мартириа, Беград – Карловац, 2010.
  19. Miletto, Gianfranco, „Der jüdische Blick auf andere Religionen“, у зборнику: Die Weltreligionen und wie sie sich gegenseitig sehen (приредио: Udo Tworuschka), Primus, Darmstadt, 2008.
  20. Ohler, Norbert „Wo jedes Sandkorn heiliger Boden Die großen Pilgerziele: Jerusalem“, у: Damals, 2005 (Sonderheft: Pilgerwege im Mittelalter).
  21. Путилов, Сергеј, „Пут у Свету земљу под унакрсном паљбом“, у: Небо и земља ће проћи, али моје речи неће: живимо ли у последњим временима? (приредили: Владимир Димитријевић, Јован Србуљ), Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског, Београд, 2006.
  22. Свето писмо Старога и Новога завјета: Библија, Свети архијерејски сабор Српске православне цркве, Београд, 2012.
  23. Сибег Монтефјоре, Сајмон, Јерусалим: биографија, Evroguinti, Београд, 2012.
  24. Софроније, Архимандрит, Старац Силуан, Манастир Хиландар, 1998.
  25. Скарлакидис, Харис К., Свети огањ: Чудо на Христовом гробу на дан Велике суботе, Елеа, Атина, 2011.
  26. Смит, Џејн И., „Ислам и хришћанство“, у: Оксфордска историја ислама (приредио: Џон Л. Еспозито), Clio, Београд, 2002.
  27. Станковић, Владан, „Верски идентитет – угао геополитичке есхатологије“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2012.
  28. Förg, Heinz-Jürgen –  Scharnagl, Hermann, Glaubenskriegе: Führer und Verführte, Echter, Würzburg, 2001.
  29. Хантингтон, Семјуел, Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица – Романов, Бања Лука, 2000.
  30. Schollem, Gerschom, The Messianic Idea in Judaism and other Essays on Jewish Spirituality, Schoken Books, New York, 1971.
периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 94(569.44):2-9 215-237