Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РЕЛИГИЈСКИ ОРИЈЕНТИСАНЕ ПАРТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

Сажетак

Рушење једнопартијског система и распад бивше Југославије 90-тих година 20. века увело је партијски плурализам у политику свих новонасталих држава. Са увођењем вишепартизма уведена је и религија на политичку сцену. У свим новонасталим државама осетио се утицај религије на политику. Неке од политичких партија су формиране као примарно религиозне партије и самим тим увеле религију као примарну политичку чињеницу. Друге партије су, мада формиране као секуларне, показале да своју јасну инспирацију налазе у религији или традицији везаној за религију. Утицај ових партија на политички живот и прокламовану демократизацију ка којој све ове државе декларативно теже више је него јасан. У овом тексту ће се приказати како те политичке партије делују у новонасталим државама и како својим радом доприносе де­мократизациjи. Посебан акценат ће се ставити на анализу разлика политичких програма и политичке праксе које ће на најбољи начин показати колико поменуте партије заиста утичу на демократизацију политичких система новонасталих држава. На основу тога стећи ће се стварна слика која ће показати колико политичке партије инспирисане религијом могу да допринесу евро-атлантским интеграцијама којој све декларативно теже.

кључне речи:

Референце

  1. Борба, Београд.
  2. Владимировна, Анастасија Митрофанова, „Интеграција православног света“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  3. «Грађанска република или грађански рат», Ослобођење, Сарајево, 9.1990, стр. 3.
  4. «Guerre etniche: una fatalita? Un esempio il Kosovo”, Caritas, 2001, Вићенца, Италија.
  5. Живковић, Гордана, „Црква и српска друштвена заједница“, Национални ин­терес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2009.
  6. Јевтић, Мирољуб: Албанско питање и религија, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2010.
  7. Јевтић, Мирољуб: Од Исламске декларације до верског рата у БиХ, Филип Вишњић, Београд, 1993.
  8. Јевтић, Мирољуб, „Political Science and Religion“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, бр. 1/2007, год. 1.
  9. Јевтић, Мирољуб: Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд,
  10. Катекизам католичке цркве, Хрватска бискупска конференција, Загреб, 1994.
  11. Matevska, Dushka, „The Relationship Between the Political and Religious Elite in Contemporary Macedonian Society“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, бр. 1/2011, год. 5.
  12. Matevski, Zoran, „Religious Dialogue and Tolerance Theoretical and Practical Experiences of Differences and Similarities“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, бр. 1/2007, год. 1.
  13. Милосављевић, Александар, „Нови програм социјалистичке партије Србије и (ре)дифинисање идеолошке матрице“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2011.
  14. Милошевић, Зоран, „Тоталитарни покрети и идеје на истоку Европе“, Нацио­нални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  15. Новаковић, Драган, „Став напредњачке странке према Српској православној цркви“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, бр. 2/2007, год.
  16. Новаковић, Драган, „Исламска заједница у функцији остваривања албанских националних интереса“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, бр. 1/2007, год.
  17. Острогорски, Григорије: Историјa Византије, Просвета, Београд, без год.
  18. Програмска начела Српске светосавске странке, недатирано и без места издања.
  19. Rex, John, „Secular Substitutes for Religion in the Modem World“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Бео­град, бр. 1/2007, год. 1.
  20. Ribic, Biljana, „Relations between church and state in Republic of Croatia“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, бр. 2/2009, год. 3.
  21. Саопћење за јавност, публикација Иницијативног одбора СДА, Сарајево, март 1990.
  22. Став, Нови Сад, 21.2.1992.
  23. Стојановић, Ђорђе, „Однос харизматског политичког вођства и либералне демократије“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Бе­оград, бр. 3/2010.
  24. Цветићанин, Невен В., „Шездесетосмаши, нови друштвени покрети и потирање класичне поделе на левицу и десницу у постмодерном добу“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  25. Copley, Gregory, „Meeting the Burden of Statehood: Is Kosovo Ready?“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, бр. 1/2007, год. 1.
  26. Шуваковић, Урош, „Партије у Србији и Косово и Метохија 1990-2000“, На­ционални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2009.
  27. Шуваковић, Урош, „Дилеме традиционалне дијалектичке дихотомије политичких партија на левицу и десницу у савременом друштву“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010.
  28. Шутовић, Милојица, „Политички плурализам и/или национални монизам“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010.
  29. http://www.hkdu.hr/program/opredjeljenja
  30. http://free-st.htnet.hr/KSU/temeljnanacela.htm
  31. http://www.hdz.hr/program/drzava-socijalne-pravde-i-krscanskih-vrijednosti-socijalno-odgovorna-h rvatska
  32. https://www.parlament.ba/sadrzaj/about/general_info/default.aspx?id=20339&langTag=bs-BA&pril=b
  33. http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatska_demokratska_zajednica_Bosne_i_Hercegovine
  34. http://www.hdzbih.org/e-dokumenti/hdz-bih.html
  35. http://www.bhdani.com/arhiva/141/t418a.htm
  36. http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatska_demokratska_zajednica_1990
  37. http://www.hdzorg/category/hdz1990/programska-deklaracija
  38. http://www.sls.si/bin?bin.svc=obj&bm.id=F6ADED3C-1912-A13B-76AA-3B868A6F226F
  39. http://en.wikipedia.org/wiki/New_Slovenia

   

периодика Српска политичка мисао 3/2012 УДК 329:2(497-15) 261-280