Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И РЕЛИГИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИЧКО-ЕТНИЧКОМ ПРОСТОРУ

РЕЛИГИЈА И ИДЕНТИТЕТ НА БАЛКАНУ

Сажетак

Предмет овог рада је анализа узајамног односа религијског и етничког идентитета на простору Балкана. Рад је из домена културне историје народа који овај простор настањују. Иако постоје битне разлике између верског и етничког идентитета, између њих постоји сличност, јер и један и други проистичу из сличних културних мерила, узајамно се преплићу и подупиру Балкански простор није никакав изузетак, постоје бројни примери да се оно што је у почетку било верска заједница претвори у етничку заједницу чији се идентитет заснива на верским мерилима диференцијације. Уколико Балкан није изузетак добар је пример: улазак у верску заједницу значио је и улазак у народносни корпус, излазак је представљао кидање етно-културних веза. Овим радом настојимо указати на порекло и историјски контекст овог процеса. У ра­ду је коришћен културно-историјски метод, као и социолошки метод.

кључне речи:

Референце

  1. Данте Алигијери, Монархија, Београд, Укронија, 2004.
  2. Иво Андрић, Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владавине, Београд, Просвета, 1994.
  3. Иво Андрић, На Дрини ћуприја, Нови Сад-Београд, Матица српска, Српска књижевна задруга, 1965.
  4. Иво Андрић, Травничка хроника, Београд, Просвета и др, 1992.
  5. Перо Гавранић, Политичка повијест хрватског народа: од почетка до данас, Загреб, Штампарија и литографија Албрехта, 1895.
  6. Радослав М. Грујић, Православна српска црква, Београд, Геца Кон, 1921.
  7. Гер Дејзингс, Религија и идентитет на Косову, Београд, Библиотека XX век, 2005.
  8. Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Београд, Завод за уџбенике, 2007.
  9. Ернст Јингер, „Гордијев чвор“, Чачак, Градац, год. 18/1990, бр. 92-94.
  10. Константин Леонтјев, Византизам и словенство, Београд, Логос Ортодос, 1994.
  11. Тревор Линг, Историја религије Истока и Запада, Београд, Српска књижевна задруга, 1990.
  12. Луј Леже, Словенска митологија, Нова Пазова, Бонарт, 2003.
  13. Јован Мајендорф, Византијско наслеђе у православној цркви, Краљево, Епархија жичка, 2006.
  14. Николо Макијавели, Расправе о првој декади Тита Ливија, I, 12, Изабрано дјело, Загреб, Глобус, 1985.
  15. Никодим Милаш, Православна Далмација, Нови Сад, Издавачка књижарница А. Пајевића, 1901.
  16. Никодим Милаш, Пропаганда, њезин постанак и данашња уредба, Београд, Прва удеоничка штампарија, 1889.
  17. Георгије Острогорски, Историја Византије, Београд, Народна књига: АЛФА, 1998.
  18. Тадија Смичиклас, Повиест хрватска I, Загреб, Матица хрватска, 1882.
  19. Пантелија Срећковић, Историја српскога народа, Београд, Краљевско-српска државна штампарија, 1884.
  20. Петр Смирнов, Истори Христианскои православнои церкви, Мо­сква, Крутицкое патриашее подворјве, 1998.
  21. Лав Тихомиров, Монархија, Београд, Укронија-Логос, 2008.
  22. Питер Турчин, Рат и Мир и Рат, Београд, Порта Либрис, 2006.
  23. Мигел Де Унамуно, О трагичном осећању живота, Београд, Дерета, 1990.
  24. Самјуел Хантингтон, Сукоб цивилизација, Подгорица, ЦИД, 1998.
  25. Владимир Ћоровић, Покрети и дела, Београд, Геца Кон, 1921.
  26. Милош Црњански, Сеобе, Београд, Нолит, 1981.
  27. Веселин Чајкановић, Стара српска вера и митологија, Београд, Српска академија наука и уметности-Српска књижевна задруга, 1994.
  28. Веселин Чајкановић, О магији и религији, Београд, Просвета, 1985.
  29. Томаш Шпидлик, На изворима Европе, Београд, Партенон, 2007.
периодика Политичка ревија 1/2014 УДК: 2:323.1(497) 25-43