Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

REHABILITACIJA ĐENERALA MIHAILOVIĆA

Sažetak

Prikaz knjige: Veselin Đuretić, Rehabilitacija đenerala Mihailovića – opravdanje za sve srpske ratne pozicije 1941-1945, Beograd, 2012.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2013 УДК355:929 Mihailović D.(049.3) 293-301
ç