Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA: JAVNA UPRAVA, POLITIČKA KOMUNIKACIJA, PROFESIONALNA SELEKCIJA

REFORMSKI PROCESI JAVNE UPRAVE U SRBIJI

Sažetak

U poslednjih 25 godina savremeni svet pretrpeo je velike promene u političkom, ekonomskom, društvenom, informaciono-tehnološkom i kulturološkom smislu. U eri interneta i savremenih informacionih tehnologija ključni resursi postale su informacije i obrazovani ljudi. Promene su se reflektovale i na upravljanje državama kroz uvođenje modela „dobrog upravljanja“, naučno utemeljenog kroz „novi javni menadžment“ koji je izazvao promene u pogledu transformacije birokratije, regulacionim reformama, ugovaranja, usluga usmerenim ka građanima, budžetskom programiranju, upravljanju realizacijama, uvođenju e-tehnologija. Srbija nije bila pod uticajem svih tih promena i danas se suočava sa zakasnelim tranzicionim procesima i slabostima koje se ispoljavaju kroz nedoslednu primenu zakona, nedovoljno sprovođenje strategija na centralnom i lokalnom nivou, preobimnosti državnog aparata, neefikasnim procesima decentralizacije, odsustvu menadžerskom pristupa u upravljanju. Rešenja u vidu modernizacije javne uprave u Srbiji moraju se tražiti kroz donošenje i punu primenu svih zakona i strateških dokumenata, razvlašćivanje moći donošenja odluka od strane nekoliko ljudi iz političkog i ekonomskog miljea na centralnom nivou, smanjivanje broja zaposlenih u javnom sektoru, rešavanje pitanja nefunkcionalnih državnih i društvenih preduzeća, kao i kroz uvođenje menadžerskog pristupa i sistema merenja i standarda u radu zaposlenih.

Ključne reči:

Reference

  1. Analitical Data Base, OECD, 1995.
  2. Bolland, Tony, Silbergh, David, „Managing for quality: the impact of quality management initiative on administrative structure and resource management processes in public sector organizations“, International Rewiew of Administrative Science, 62, 1996.
  3. Christensen, Тоm, „Smart policy?, у: The Oxford Handbook of public policy, ed. Michael Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin, Oxford University Press, New York, 2006.
  4. Dorado, Silvia, Molz, Rick, „Privatization: the core theories and missing middle“, International Rewiew of Administrative Science, св. 64,
  5. Greenwood, John, Pyper, Robert, New Public Administration in Britain, Routledge, London, 2002.
  6. Gustavsson, Lennart, Svensson, Arne, Public sector reform in Sweden, Liber Economi, Malmo, 1999.
  7. Kicker, Walter, Public Management and Administrative Reform in Western Europe, ed. Walter Kicker, Edward Edgar, Cheltenham, UK, 1997.
  8. Light, C, „Creating Government that Encourages Innovation“, у: New Paradigms for Government Issues for the Changing Public Services, ed. Patricia W. Ingraham, Barbara S. Rozmek and Associates, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994.
  9. McCourt, Willy, Internationalization of Public Management, ed. Willy McCourt, Martin Minogue, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2001.
  10. Naschold, Frieder, New Frontiers in the Public Management, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 1996.
  11. Rainey, Hal, „Rethinking public personal Administration“, у: New Paradigms for Government Issues for the Changing Public Services, ed. Patricia W. Ingraham, Barbara S. Rozmek and Associates, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994.
  12. Trosa, Sylvie, Next Steps: Moving on, Cabinet Office, London, U.K, 1994.
  13. Васиљевић, Душан, „Нови законски оквир за локалну самоуправу у Србији“, у: Модели организације локалне самоуправе (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Србија), ПАЛГО Центар, Београд, 2008.
  14. Дамњановић, Предраг, Ристић, Жарко, Радишић, Миле, Јавни менаџмент и јавни маркетинг, Либер, Београд, 2007.
  15. Ђорђевић, Снежана, Власти у акцији – свет јавних услуга, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Чигоја штампа, Београд, 2008.
  16. Прокопијевић, Мирослав, „Капацитети локалних власти у области подстицања локално економског развоја“, у: Локална управа – стање и потенцијали, Факултет политичких наука, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Београд, 2009.
  17. Шепаровић Перко, Инге, Изазови јавног менаџмента – дилеме јавне управе, Голден маркетинг, Загреб, 2006.
PERIODIKA Politička revija 3/2015 УДК 35(497.11) 103-129
ç