Izaberi jezik:
Tema broja

EVROPSKA UNIJA I NACIONALNI IDENTITET

REFORMA SADRŽAJA I REGULATIVNIH OKVIRA UPRAVLJANJA PRIVREDAMA EVROPSKE UNIJE

Sažetak

Evropska ekonomska i monetarna unija nalazi se u jednoj od najvažnijih i najsloženijih reformi svoje strukturne arhitek­ture, kao i reformi upravljanja celinom svojih privreda. Do ovih promena bi moralo doći i da nije nastala svetska finansijska i ekonomska kriza. Sadašnje reforme su u EU neophodne da bi sva njena tržišta robe i faktora proizvodnje dobro funkcionisala i time povećala efikasnost njenih privreda. Pored ovog načelnog problema, ovaj rad detaljnije analizira postojeće i planirane elemente mehanizma upravljanja privredama EU i Evropske monetarne unije, a zatim podrobno razmatra dobre i slabe strane finansijskog, uključujući fiskalnog, siste­ma EU i EMU. Zatim se monetarni sistem i politika analiziraju u detalje. U svim ovim oblastima se pripremaju temeljne reforme po­sle kojih će EU i EMU ojačati. U suštini, potrebno znanje i iskustvo za to postoji u zemljama EU i nema razloga zbog kojih Unija, kao razvijeno područje sa 500 miliona stanovnika i više od šest decenija mirnodobskog suživota, sa još uvek dobrim obrazovnim sistemom i uklopljenošću u sve tokove svetske privrede, ne bi ojačala svoju efikasnost i svoj pripadajući položaj vrlo značajnog dela multipolarnog sveta.

Ključne reči:

Reference

  1. Mundell, R. (1961) “A Theory of Optimal Currency Areas”, American Economic Re­view, 51.
  2. De Grauwe, P. (2009) “Economics of Monetary Union”, Oxford University Press, New York.
  3. Schuknecht, L. et al. (2011) “The Stability and Growth Pact Crisis and Reform” ECB Occasional Paper Series, 129, September.
  4. EU (2012) “Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact”, Ecofin Council, update, 24.01.2012.
  5. EU (2012) “Guidlines on the format and content of Stability and Convergence Pro­grammes”, Ecofin Council, update, 24.01.2012.
  6. “Alert Mechanism Report” (2012) Council of the European Union. www.consilium.europa.eu/documents
  7. EU (2012) “Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union”. www.consilium.europa.eu/documents
  8. “Compact on Growth and Jobs”, (2012) Council of the European Union. www. consilium.europa.eu/documents
  9. “European Stability Mechanism” (2012) Council of the European Union. www. consilium.europa.eu/documents
  10. Marzinotto, et al. “What Kind of Fiscal Union”, Bruegel policy brief, issue 2011/06.
  11. Baunsgaard, T. et.al. “Automatic Fiscal Stabilisers”, IMF Staff position note, Sep­tember 2012.
  12. De Grauwe, P. (2012) “In Search of Symmetry in the Eurozone”, CEPS Policy Brief 268.
  13. Krugman, P. “Why We Regulate”, New York Times, 14.05.2012.
  14. “Credit rating rotation diluted by MEP“, EurActiv, 20.06.2012.
  15. “Credit Rating Agencies”, Council of Europe, 21.05.2012. www.consilium.europa. eu/documents
  16. Veron, N. (2012) “What Can and What Cannot Be Done About Credit Rating Agencies”, Peterson Institute for International Economics, Policy Brief, PB11-21, Washington, D.C.
  17. “Debt and deleveraging: uneven progress on the path to growth”, Mc Kinsey Glo­bal Institute, 2012.
  18. “Fiscal Consolidation: How much, how fast and by what means”, OECD, Paris, OECD Economic Policy Papers, 1. April 2012.
  19. Cline, W. “Restoring Fiscal Equilibrium in the United States”, Peterson Institute for International Economics, Policy Brief, 35-15, june 2012.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2012 УДК 338.24(4-672EU) 11-40
ç