Изабери језик:
Тема броја

КУЛТУРА, ПОЛИТИКА, БЕЗБЕДНОСТ

РЕФЕРЕНДУМ: ОБЛИК НАРОДНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ПРОТИВ ОТУЂЕЊА ВЛАСТИ

Сажетак

Референдум се последњих година полако враћа на европску политичку сцену, дискретно али за око брижљивијег посматрача довољно приметно. Овај уставни институт је од увек изазивао велико интересовање стручне и шире јавности, с обзиром на инхерентну неизвесност и немали политички, а врло често и шири друштвени улог који га готово неминовно прати. Као облик непосредне демократије, референдум служи да се целина бирачког тела као носиоца суверености, изјасни о одређеном питању, најчешће чисто политичког, мада се може срести и економског, социјалног, па и културног карактера у ширем смислу које је од великог, а понекад и судбоносног значаја по земљу. Нас посебно у присутном чланку занимају политичке околности везане за референдумску кампању, друштвени амбијент у ком се спроводи референдум, правни оквир који га прати, као и накнадно (не)поштовање изражене народне воље од стране државних органа. Питање тим значајније, имајући у виду да ,,последњих година, са кризом партија, се појавило знатно чешће прибегавање референдуму у свим плуралистичким демократијама”. У овом раду ће се детаљније обрадити питање референдума у Швајцарској, Француској и Србији, јер сматрамо да наведене земље у том погледу представљају занимљиве примере.

 

кључне речи:

Референце

  1. Јовановић, Милан: Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  2. Јовичић, Миодраг: Демократија и саборност, Службени гласник, Београд, 2006.
  3. Марковић, Ратко: Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 2000.
  4. Матић, Милан: „Нови светски поредак и криза демократске јавности’’, Нова српска политичка мисао, 3-4/1997.
  5. Пајванчић, Маријана: Коментар Устава Републике Србије, Konrad Adenauer Stiftung, Београд, 2009.
  6. Поповић, Драгољуб: Општа правна историја стварање модерне државе, Досије, Београд, 1999.
  7. Сартори, Ђовани: Упоредни уставни инжењеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  8. Станковић, Владан: „Друштвене елите у Србији – преображај и проходност у последњих двадесет година’’, Национални интерес, Бео­град, 3/2010.
  9. Чавошки Коста, Васић Радмила: Увод у право, Службени гласник, Београд, 2009.
  10. Vassalo, Francesca: The Failed EU Constitution Referendums: The French Case in Perspective, 1992 and 2005, University of Southern Ma­ine, Department of Political Science, 2007.
  11. Gicquel, Jean: Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchre­stien, Paris, 2007.
  12. Favoreu, Louis: Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 2009.
  13. Lescuyer, Georges, Histoire des idées politiques, Dalloz, Paris, 2001.
  14. Bin Roberto, Pitruzzella Giovanni: Diritto costitituzionale, G.Giappichelli, Torino, 2009.
  15. Masahiro Kobori: ‘’Referendums in Britain and Japan: Turnouts, campa­igns, and systems’’, Ritsumeikan Law Review, n° 26, 2009.
  16. Rousseau, Dominique: Droit du contentieux constitutionnel, Montchre­stien, Paris, 2009.
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК 342.573:321.7 325-348