Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

REFORMA IZBORNE ADMINISTRACIJE U SRBIJI: KORAK KOJI MORA DA SE NAPRAVI

Sažetak

Izborna administracija je ključna institucija za izgradnju kredibilnog izbornog procesa, profesionalno sprovedenog, efikasnog i nepristrasnog. Samo u takav izborni proces građani mogu da iskažu nepodeljeno poverenje. Dizajniranje izborne administracije treba da uvaži najbolje svetske standarde i lokalne specifičnosti kontekst (politički, socijalni, ekonomski) u kome se sprovodi izborna reforma. Predmet rada je analiza trenutne regulative i iskustva sa izbornom administracijom u Srbiji i ukazivanje na neophodnost njene kompleksne reforme u pravnom, administrativ nom i političkom okviru. Cilj rada je da se ukaže na moguće modalitete reforme izborne administracije uz usmeravanje debate u pravcu uvođenja nezavisne i profesionalne izborne administracije. Koristeći komparativni pristup, ukazujemo da uvođenje nezavisnog modela, sa profesionalnim i na javnom konkursu izabranom članstvu, trajnog karaktera i sa širokim setom nadležnosti predstavlja jedini mogući put za poboljšanje izbornog procesa u Srbiji. Nadležnosti novog modela treba da obuhvate i vođenje biračkog spiska, nadzor nad finansiranjem političkih aktivnosti i ulogom medija u izbor nom procesu. Reforma izborne administracije treba da bude deo jednog šireg paketa reformi izbornog sistema i političkih institucija u celini.

Ključne reči:

Reference

  1. Вучићевић, Душан и Јовановић, Милан, „Реформа изборног система у Србији: препреке и перспективе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, посебно издање, 2015
  2. Вуковић, Ђорђе, „Пут ка реформи изборне администрације у Србији“, Препоруке за измену изборног законодавствау Србији (ур. Зоран Стојиљ овић и Душан Спасојевић), Национални демократски институт за међународне односе, 2011, Београд
  3. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Inter­national Obligations for Elections (ed. Domenico Tuccinardi), IDEA, Stockholm, 2014
  4. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Elec­toral Management Design, IDEA, Stockholm, 2014
  5. Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Нацрт Закона о Државној изборној комисији, Интернет, http://izbomareforma.rs/wordpress/wp -content/uploads/dokumenta/Nacrt%20Zakona%20o%20Drzavnoj%20izbornoj%20komisiji.pdf
  6. Carter, Elisabeth and Farrell, David M., „Electoral Systems and Election Ma­nagement”, Comparing Democracies 3 (eds. Larry LeDuc, Dick Niemi and Pippa Norris), Sage, London, 2009, Internet, https://www.ucd.ie/t4cms/Farrell_Carter_Election_Management.pdf,
  7. OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission, Early Parliamentary Elections 24 April 2016 Final Report, Internet, http://www.osce.org/odihr/elections/serbia/256926?download=true, 28/11/2016

   

PERIODIKA Administracija i javne politike 3/2016 УДК 342.8(497.11) 43-60
ç