Izaberi jezik:
Tema broja

IDENTITET I POLITIČKE INSTITUCIJE

RAZGRADNJA NACIONALNE DRŽAVE: nacionalna država u procesima denacionalizacije, deteritorijalizacije i desuverenizacije

Sažetak

U radu se nastoji pokazati kako se i na koji način vrši aktuelna razgradnja modela moderne nacionalne države u kontekstu procesa globalizacije i globalizma kao njegove ideološke podlo­ge. Razgradnja i razaranje nacionalne države u radu se analiziraju pre svega preko procesa njene denacionalizacije, desuverenizacije, i deteritorijalizacije, a jednim delom i kroz procese deindustrijalizacije i ekonomskog genocida. Takođe se teži objasniti priroda i konfiguracija novog svetskog poretka koji se gradi na zgarištu nacionalne države kao njena alternativa, kako u domenu međunarodnih odnosa tako i na planu postnacionalne političke zajednice koja se nastoji vaspostaviti. U naznačenim procesima, takođe, dezintegrišu se i moderni nacionalni identiteti da bi njihovo mesto zauzeli manjinski etnički identiteti namirujući svoje teritorijalne apetite na račun desuverenizacije i deteritorijalizacije postojećih nacionalnih država.

Ključne reči:

Reference

  1. Е. Вилијамс, „Држава након Новог светског поретка либерални снови и су­рова реалност“, Хабитус, бр. 5, Н. Сад, 2001.
  2. И. Валерштајн, После либерализма, Службени гласник, Београд, 2005.
  3. Љ. Деспотовић, Политички митови и идеологије, Каирос, Сремски Карловци, 2010.
  4. Љ. Деспотовић, Геополитика идентитета, Култура полиса, Нови Сад, Ј. Елзесер, Национална држава и феномен глобализације, Јасен, Београд, 2009.
  5. М. Степић, Косово и Метохија, постмодерни геополитички експеримент, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  6. А. С. Панарин, Хоризонти глобалног грађанскограта, Нова Европа, Београд, 2007.
  7. М. Брдар/А. Јокић, Хроника разорене Троје, књ. 2, Центар слободарских делатности, Крагујевац, 2012.
  8. Ж. Ђурић, „Модернизација и питање националне државе’’, Политичка ревиja, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2003.
  9. Ж. Ђурић, „Политичке институције у процесу модернизације’’, Српска поли­тичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1-4/2000-2002.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2012 УДК 321.01 41-57
ç