Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

РАЗГРАДЊА НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ: национална држава у процесима денационализације, детериторијализације и десуверенизације

Сажетак

У раду се настоји показати како се и на који начин врши актуелна разградња модела модерне националне државе у контексту процеса глобализације и глобализма као његове идеолошке подло­ге. Разградња и разарање националне државе у раду се анализирају пре свега преко процеса њене денационализације, десуверенизације, и детериторијализације, а једним делом и кроз процесе деиндустријализације и економског геноцида. Такође се тежи објаснити природа и конфигурација новог светског поретка који се гради на згаришту националне државе као њена алтернатива, како у домену међународних односа тако и на плану постнационалне политичке заједнице која се настоји васпоставити. У назначеним процесима, такође, дезинтегришу се и модерни национални идентитети да би њихово место заузели мањински етнички идентитети намирујући своје територијалне апетите на рачун десуверенизације и детериторијализације постојећих националних држава.

кључне речи:

Референце

  1. Е. Вилијамс, „Држава након Новог светског поретка либерални снови и су­рова реалност“, Хабитус, бр. 5, Н. Сад, 2001.
  2. И. Валерштајн, После либерализма, Службени гласник, Београд, 2005.
  3. Љ. Деспотовић, Политички митови и идеологије, Каирос, Сремски Карловци, 2010.
  4. Љ. Деспотовић, Геополитика идентитета, Култура полиса, Нови Сад, Ј. Елзесер, Национална држава и феномен глобализације, Јасен, Београд, 2009.
  5. М. Степић, Косово и Метохија, постмодерни геополитички експеримент, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  6. А. С. Панарин, Хоризонти глобалног грађанскограта, Нова Европа, Београд, 2007.
  7. М. Брдар/А. Јокић, Хроника разорене Троје, књ. 2, Центар слободарских делатности, Крагујевац, 2012.
  8. Ж. Ђурић, „Модернизација и питање националне државе’’, Политичка ревиja, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2003.
  9. Ж. Ђурић, „Политичке институције у процесу модернизације’’, Српска поли­тичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1-4/2000-2002.
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 321.01 41-57