Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА, МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

РАЗГИБАВАЊЕ ЕКОНОМСКЕ СВЕСТИ

Сажетак

Србија је кренула путем према Европској унији, па као и све потенцијалне чланице мора задовољити прецизне копенхашке критеријуме, којих се земље чланице Европске уније не придржавају увек доследно, али се стриктно траже од оних који приступају Унији. Привреда Србије далеко је од тога да испуни те услове, а најкрупнији проблем са којим се држава суочава јесте макроекономска неодрживост, и карактеристике развоја су такве да су укупни издаци димензионирани далеко изнад могућности бруто домаћег производа. Србија је већ у фази када систем постаје неодржив. Висок јавни дуг, буџетски дефицит и незапосленост највећа су претња домаћој економији. Пада број запослених, куповна моћ је све мања, стандард грађана пада, иностране инвестиције и дознаке грађана се смањују, док трошкови пословања расту у изузетно неповољној пословној клими за привређивање у којој нарастају сива економија и црно тржиште. Привреда је за Унију недовољно атрактивна и неприхватљива у тако неодрживој макроекономској ситуацији, да је ургентно њено реструктурирање, отклањање дубоких структурних диспропорција, а за то је потребно више времена, и сам тај процес ће бити праћен са више ризика због стварања нових непредвидивих поремећаја. Србији предстоји велики економски заокрет. На појединцима је да одлуче желе ли прихватити оно што економисти и политичари нуде у економији и друштву или људи морају разгибавати сопствену свест ради своје будућности.

кључне речи:

Референце

  1. Агенција за привредне регистре, Годишњи извештај о раду Агенције за привредне регистре за 2012. годину, http://www.apr.gov.rs/Portals/0/interna%20dokumenta/Godisnji%20izvestaj%20o%20radu%202012.pdf, 05/04/2014
  2. ЕБРД: Раст БДП-а у 2014. години 1,3 одсто, http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/5/Економија/1500527/ЕБРД%3A+Раст+БДП-а+у+2014.+години+1%2C3+одсто.html, 02/02/2014
  3. European Bank for Reconstruction and Development, Strategy for Serbia, http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/serbia.pdf, 10/04/2014
  4. Извештај EC, 08/04/2014
  5. International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2014, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf, 12/04/2014
  6. Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Информација о оствареном расту потрошачких цена у периоду јануар-децембар 2013. године, http://mtt.gov.rs/download/rast-potrosackih-cena/Informacija%20za%20I-XII%202013.pdf, 07/02/2014
  7. Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Куповна моћ становништва. Потрошачка корпа, http://mtt.gov.rs/download/potrosacka-korpa/KUPOVNA%20MOC%20-%20DECEMBAR%202013.pdf, 20/02/2014
  8. Министарство финансија Републике Србије, доступно 28/01/2014
  9. Народна банка Србије, 05/02/2014
  10. Народна банка Србије, 11/02/2014
  11. Народна банка Србије, 21/02/2014
  12. Народна банка Србије, 05/03/2014
  13. Народна банка Србије, 20/03/2014
  14. Народна банка Србије, 15/04/2014
  15. Национална служба за запошљавање, Политика, 16/02/2014
  16. Национална служба за запошљавање, 10/04/2014
  17. Национална служба за запошљавање, 16/04/2014
  18. Политика, 23/01/2014
  19. Републички завод за статистику, 12/02/2014
  20. Републички завод за статистику, 21/02/2014
  21. Републички завод за статистику, 22/02/2014
  22. Републички завод за статистику, 07/04/2014
  23. Управа за јавни дуг, Месечни извештаји Управе за јавни дуг, http://www.javnidug.gov.rs/lat/default.asp?P=27, 14/02/2014
  24. Fitch Ratings, 18/01/2014
  25. World Bank, Unemployment in Europe and Central Asia (ECA), 2013, 19/02/2014
  26. http://www.cenoteka.rs
периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 338.2:316.63(497.11) 157-177