Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ

РАТ ЗА МЕКУ МОЋ

Сажетак

У овом чланку аутор разматра меку моћ, као једну од најважнијих компоненти водећих светских сила. Тренутни трендови на глобалном плану показују да је америчка мека моћ у дубокој кризи и да је у току њена транзиција ка другим актерима у међународним односима. У последњем одељку рада, сагледава се приступ водећих држава развоју науке, једном од кључних ресурса у борби са конкурентским земљама.

кључне речи:

Референце

  1. Charles F. Doran, Wes Parsons, War and the Cycle of Relative Power, The Ameri­can Political Science Review, Vol. 74, No. 4, 1980.
  2. Nye, Joseph, S., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, 1990.
  3. Nye, Joseph, S., The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpo­wer can’t go it alone, Oxford Uniersity Press, 2002.
  4. Ђурковић, Миша, Русија и откривање меке моћи, Национални интерес 4/2008, ИПС, Београд, 2008.
  5. Clinton, William, Gore, Albert, Science in the National Interest, рад изложен у оквиру форума „Наука у националном интересу“, 31. Jan-1. Feb. 1994, Wahington
  6. Kurlantzick, Joshua, Charm Offensive: How China S Soft Power is Transforming the World, Tale University Press, 2007.
  7. Милошевић, Зоран, Русија и ЕУ стратешко партнерство или стратешка заблуда, Политичка ревија 4/2008, ИПС, Београд, 2008.
  8. Вукчевић, Дејана, Безбедност и Европска Унија, ИПС, Београд, 2008.
периодика Српска политичка мисао 2/2009 УДК: 327.56 31-44