Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

RADIKALNI ISLAMIZAM I BEZBEDNOST BALKANA

Sažetak

Na Balkanu živi, prema nekim procenama, oko osam miliona muslimana koji objektivno nisu mogli da ostanu izvan širih zbivanja u islamskom svetu. Balkanski muslimani su ostali neraskidivo vezani sa sudbinom muslimana u drugim delovima sveta, pre svega u Turskoj, na Bliskom i Srednjem istoku. Sudbina balkanskih muslimana ostaje razapeta između država u kojima žive i dešavanja u islamskom svetu. Sami balkanski muslimani nisu homogena grupacija, oni su podeljeni u četiri jezičko-etničke grupacije: slovensku, koju čine Bošnjaci, Goranci, bugarski muslimani- pomaci i brojne manje grupacije slovenskih muslimana, albansku, tursku i romsku. Jedina balkanska država u kojoj muslimani imaju većinu je Albanija, dok je muslimanska većina u Bosni i Hercegovini relativana, jer sa oko 42% muslimani čine većinu samo u Federaciji BiH, dok su na nivou BiH i u Republici Srpskoj manjina. Balkanski muslimani su islam prihvatili tokom turske okupacije, tako da većina sledi umereniju hanefitsku versko-pravnu školu, međutim uticaj mudžahedina koji su masovno stigli u Bosnu i Hercegovinu u toku građanskog rata doveo je do širenja novih radikalnih učenja među lokalnim muslimanima. Širenje islamističke ideologije dovelo je do značajne mobilizacije balkanskih muslimana za rat u Siriji i Iraku u kojoj se sada bori nekoliko stotina mudžahedina poreklom iz balkanskih država.

Ključne reči:

Reference

  1. Vulliamy, Еric: Seasons in Hell: Understanding Bosnias War, New York, St. Martims, 1994.
  2. Гаћиновић, Радослав: Антитероризам, Драслар, Београд, 2006.
  3. Колман, Еван: Џихад Ал Каиде у Европи: Авгано-босанска веза, Алтера, Београд, 2006.
  4. Khatib, Lib: Ideological Rоuth of ISIS, Carnegie Endowment for International Peace, New York, 2007.
  5. Lewis, Brus: The Political Language of Islam, CUP, Chicago, 1998.
  6. Lewis, Jessica: Future Global Footprint A Historical Perspective From ISIS Records, Institute  for Study of War, London, Textbook 2, 2004.
  7. Маргетић, Домагој: Исламски тероризам на југу Европе, ДБ, Загреб, 2006.
  8. Потежица, Оливер: Вехабије између истине и предрасуда, Филип Вишњић, Београд, 2007.
  9. Savich, Carl K.: Islam under Swastika – Grand Mufti and Nazi Protectorate in Bosnia and Herzegovina 1941-1945, 2001.
  10. Schachinger, Werner: Die Bosniaken kommen: Elitetrupe in der k.u.k Armee 1878-1918, Graz, 1989.
  11. Сејџмен, Марк: Терористичке мреже, Алтера, Београд, 2006.
  12. Ћоровић, Владимир: Црна књига: Патње Срба Босне и Херцеговине за време Првог светског рата, Југословенски досије, Београд, 1989.
  13. Ћоровић, Владимир: Историја Срба, Отворена књига, Београд, 2009.
  14. Фолк, Ричард: Велики терористички рат, Фили Вишњић, Београд 2003.
  15. Шиндлер, Џон Р.: Несвети терор. Босна, Ал Каида и успон глобалног џихада, Службени гласник, Београд, 2009.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2014 УДК 28:355.02(497) 69-88
ç