Izaberi jezik:
Tema broja

TRANZICIJA

RAD I GLOBALIZACIJA: DRUŠTVENE I POLITIČKE PRETPOSTAVKE U USLOVIMA STALNE NESIGURNOSTI

Sažetak

Rad se u istoriji modernog kapitalizma javlja kao uslov za materijalne proizvodnju i stvaranje kapitala, i za život i egzistenciju većine ljudi u jednoj državi. Nakon perioda izrabljivanja radnika u 19. veku, radnički pokret, podrazumevajući pod tim i sindikate, uspeo je da stvori bolje uslove života za radnike: plaćene odmore i mere štednje za radnike, državnu kontrolu rada, nove zakone o radu, zaštitu žena za vreme trudnoće i posle porođaja, te zdravstveno i penziono osiguranje. Jaka uloga socijalne države posle Drugog svetskog rata omogućila je period socijalnog mira, razvoja i mira između radnika i njihovih poslodavaca u industriji. Globalizacija otvara sva ova pitanja: postoji pravo na rad, radni ugovor ima najjaču pravnu snagu među društvenim ugovorima, „projekti“ su postali važniji nego stalno zaposlenje. Pravo na rad ne znači i pravo pojedinca na zaposlenje, a globalizacija prikazuje tu istinu otvoreno i surovo. Autor zaključuje da mi ne možemo da znamo budućnost ljudskog rada, tako da navedena pitanja ostaju otvorena za dalja razmatranja.

Ključne reči:

Reference

    1. Устав Републике Србије, новембар 2006.
    2. Кркобабић, Војо; Неискрзана моћ синдиката. Београд, 2003.
    3. Шћекић, Вукојица, Закон о Социјално-економском савету са коментарима, Београд, 2005.
PERIODIKA Politička revija 1/2008 УДК: 316.334.2 289-300
ç