Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2015

РАЦИОНАЛНИ ИЗБОР И ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА – СЛУЧАЈ АП ВОЈВОДИНА

Сажетак

У овом чланку аутори теоријски објашњавају политички и економски феномен буџетских трансфера, као најважнијег облика фискалне децентрализације, на релацији републичка (централна) власт – аутономна покрајина Војводина, и то из перспективе теорије рационалног избора. Аутори показују да коришћењем модела секвенцијалних игара, односно ”обрнуте индукције”, може да се објасни због чега трансфери из централног буџета према покрајини расту/падају. Ток игре зависи пресудно од два фактора: партијског опредељења и природе сигнала између центра и покрајине. Ако је иста партија на власти у покрајини и центру, и ако центар није у стању да пошаље кредибилан сигнал покрајини да увећани трансфери не долазе у обзир (нпр, под изговором штедње и рационализације трошкова државе), онда постоје сви предуслови да покрајина пристисне центар и добије веће трансфере него иначе. Разматрање ових питања је предуслов бољег разумевања негативних последица актуелног институционалног аранжмана у сфери покрајинских јавних финансија које се огледају у пребацивању одговорности у виду пореског терета на пореске обвезнике који не живе/приходују у Војводини и у потенцијалном опасном расту војвођанског дуга.

кључне речи:

Референце

  1. Bahl, Roy, Linn, Johannes, „Fiscal Decentralization and Intergovernmental Transfers in Less Developed Countries“, Publius, vol. 24, no. 1, Oxford University Press, 1999.
  2. Brueckner, Jan K, „Fiscal Federalism and Economic Growth”, Journal of Public Economics, vol. 90, 2006.
  3. Davoodi, H. and Zou, H.F, ”Fiscal decentralization and economic growth: A cross-country study”, Journal of Urban Economics, 43, 1998.
  4. Garman, Christopher, Haggard, Stephan, Willis Eliza, ’’Fiscal Decentralization: A Political Theory with Latin American Cases’’, World Politics, Vol. 53, No. 2 (Jan., 2001).
  5. Hankla, Charles R., „When is Fiscal Decentralization Good for Governance?“, Publius, Volume 39, Number 4, Oxford University Press, 2009.
  6. Jon Elster, Explaining Social Behaviour – More Nuts and Bolts for the Social Sciences, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
  7. Oates E. Wallace, Fiscal federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972.
  8. Rodden, Jonathan, ”The Dilemma of Fiscal Federalism: Grants and Fiscal Performance around the World”, American Journal of Political Science, Vol. 46, No. 3 (Jul., 2002).
  9. Rodden, A. Jonathan, Hamilton’s Paradox – The Promise and Peril of Fiscal Federalism, Cambridge Universit Press, New York, 2006.
  10. Rodríguez-Pose, Andrés, Krøijer, Anne, Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe, LEQS Paper No. 12/2009, London School of Economics.
  11. Tiebout, Charles M., „A Pure Theory of Local Expenditures“, Journal of Political Economy, vol. 64, no. 5, Chicago University Press, 1956.
  12. Tullock, Gordon, „Public Decisions as Public Goods“, Journal of Political Economy, vol. 79, no. 4, Chicago University Press, 1971.

   

периодика Српска политичка мисао специјал специјал/2015 УДК 342.25:336.2(497.113)]:303.725 35-52