Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ У ИСТОРИОГРАФСКОМ ДЕЛУ АНДРЕЈА МИТРОВИЋА

Сажетак

Осврт на дела Андреја Митровића о првом светком рату и међуратном периоду.

кључне речи:

Референце

  1. Bjelajac М. „Prkosiće svojim delom kao granit”, Данас, 26.8.2013.
  2. Јовановић М. „Одлазак научника институције, Време, 8. 2013.
  3. PrpaČastan čovek“, Данас, 26.8.2013.
  4. Ристовић М. „Андреју Митровићу. Поводом седамдесетог рођендана, Годишњак за друштвену историју, бр. 1-3/2006, стр. 7-20.
  5. Ristović М. “Profesor dr Andrej Mitrović (Kragujevac april 1937 – Beograd 25. avgust 2013)”, Godišnjak za društvenu istoriju, god. XIX, sv. 2/2012, str. 1-3.
  6. Ristović М. „Preminuo istoričar Andrej Mitrović“, Данас, 26.8.2013
  7. Стојановић Д. „Нетрпељив према нетрпељивима“, Данас, 30. 8. 2013.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 94(100)”1914/1918”:930(497.11)+9 29 Mitrović A. 331-342