Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЈУГОСЛАВИЈА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА

ПРУГЕ И ОРЛОВИ – ДЕЛОВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПРЕС-БИРОА И САРАДЊА СА АМЕРИЧКИМ НОВИНАРИМА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ

Сажетак

У раду су приказани организација и деловање Централног прес-бироа Краљевине Југославије, те сарадња са америчким новинарима, дописницима и другим личностима које су држава, влада и биро окарактерисале као корисне за остваривање својих пропагандних и политичких циљева. У раду се доказује унапређење сарадње између Централног прес-бироа и представника америчке штампе током Владе Милана Стојадиновића. Рад открива и до сада јавности непознати детаљ, посету Џозефа Кенедија Млађег Краљевини Југославији и Централном прес бироу који из посету начелника генералшатаба америчке војске генерала Дагласа Макартура указује на релативно висок ниво међусобног уважавања две географски удаљене земље различитих политичких уређења. У томе једну од кључних улога игра Централни прес-бироа, где се добрим планирањем и омогућавањем реорганизације, те усклађивањем са потребама државе и тадашњим савремених техничким достигнућима, ствара респектабилна информативно-пропагандна организација високе ефикасности, на нивоу најразвијенијих земаља тог времена.

кључне речи:

Референце

  • Драговић Вук, Српска штампа између два рата, Српска академија наука, Београд, 1956.
  • Лазић Снежана, Туризам у Београду узмеђу два светска рата, TIMS Acta, Факултет за спорт и туризам, Нови Сад, Vol. 9, No. 1, 2015.
  • Стојадиновић Милан, Ни рат ни пакт – Југославија између два рата, El Economista, Буенос Аирес, 1963.
  • Шлегел Јосип, Biografija Tonija Schlegela, Државни архив Загреб, Загреб, рукопис Р-169, 1962.
  • Архив Југославије за период 1929-1938.
  • Збирка Милана Стојадиновића (37).
  • Фонд Централног пресбироа Претседништва министарског савета (38).
  • Време, Београд, 1934.
  • New York Times, New York, 1934.
  • Политика, Београд, 1936.
  • Српски дневник – Serbian Daily, New York, 1926.
  • The Washington Post, Washington, 1934.
периодика Национални интерес 2/2018 2/2018 УДК 070:327(497.1)(73)“1918/1941“ 41-59