Tema broja

OSVRTI

PROTIVREČNOSTI USTAVNIH PROMENA U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Ogled o zborniku radova “Dileme ustavnih promena u Republici Srbiji – posebno izdanje Srpske političke misli”, Institut za političke studije, Beograd, 2017. godine

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2017 УДК 342.4(497.11)“2016“(049.3) 325-335
ç