Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

„PROMENA IMPERIJE“ ILI REHABILITACIJA UGRONACIZMA

Sažetak

Prikaz knjige: Jovan Pejin, „Promena imperije“ ili rehabilitacija ugronacizma, Altera, Beograd, 2013.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2014 УДК 341.322.5(=163.41) (497.113)”1941/1945”(049.3) 293-300
ç