Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПРОДУЖЕТАК ХРВАТСКЕ ПОЛИТИКЕ – О Српском језику и писмима

Сажетак

У часопису Политичка ревија, број 04/2009 објављен је опширан чланак Немање Видића “Драматичан позив лингвистичкој струци”. Чланак је писан поводом књиге Драгољуба Збиљића “Српски лингвисти двоазбучјем затиру ћирилицу” (Нови Сад, 2009). У чланку се захватају многе теме: историјске, националне, филолошке, лингвистичке, политичке; помињу се и неки водећи савремени српски филолози. Посебна пажња је посвећена граматолошким проблемима, тј. онима која се тичу писама којима су писали и којим би, по аутору, требало да пишу Срби. Аутор, очигледно, не изражава само своје мишљење, већ мишљење једног ширег круга активиста који већ годинама настоје да укупну српску писменост сведу само на једно писмо, на ћирилицу. Поменути чланак као својеврсни приказ Збиљићеве књиге, послужио је као повод за једну ширу елаборацију о српском језику, српској књижевности, српским писмима и српском народу и његовом политичком и геополитичком положају у постјугословенском периоду коју овим чланком објављујемо.

кључне речи:

Референце

  1. Борак Светозар, Срби римокатолици, Нови Сад, 1998.
  2. Видић Немања, Драматичан позив лингвистичкој струци, Политич­ка ревија 04/2009, ИПС, Београд, 2009.
  3. Жутић Никола, Срби римокатолици такозвани Хрвати, СРС, Београд, 2006.
  4. Жутић Никола, Ватикан и српски језик и књижевност од 17. до 20. века, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Логос – Бачка Паланка, Књиготворница Логос – Ваљево, 2007.
  5. Збиљић, Драгољуб, Српски лингвисти двоазбучјем затиру ћирилицу, Нови Сад, 2009.
  6. Јововић Божидар, Српски народ и његов језик у записима страних истраживача и путника, у: Српско питање и србистика, Зборник ра­дова 1, приредили Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Логос, Бачка Паланка, Књиготворница Логос – Ваљево, 2007.
  7. Караџић Вук, Срби и Хрвати, 1861.
  8. Ковачевић Милош, Против неистина о српском језику, Српска просвјетно и културно друштво Просвјета, Пале – Билећа, 2005.
  9. Ковачевић Милош, Српски језик и његове варијанте, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Логос – Бачка Паланка, Књиготворница Логос – Ваљево, 2007.
  10. Костић Лазо М., Крађа српског језика, Бадем, 1964.
  11. Маројевић Радмило, Српски језик данас, Библиотека Сербика, Бео-град, 2000.
  12. Милосављевић Петар, Срби и њихов језик – хрестоматија, Пришти­на, 1997.
  13. Милосављевић Петар, Идеје југословенства и српска мисао, Логос —Ваљево, 2007.
  14. Милосављевић Петар, Српско питање и србистика, Логос – Бачка Паланка, Књиготворница Логос – Ваљево, 2007.
  15. Милосављевић Петар , Српска писма, Бесједа Бања Лука, Ars libri – Београд, 2006.
  16. Милосављевић Петар , О разликовању српског и хрватског језика, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 2, приредио Петар Милосављевић, Логос – Бачка Паланка, Књиготворница Логос – Ваљево, 2007.
  17. Милосављевић Петар, Идентитет и преименовања српског језика, у: Србија – политички и институционални изазови, Зборник радо­ва, приредили Момчило Суботић и Живојин Ђурић, ИПС, Београд, 2008.
  18. Милосављевић Петар, Реформа латинице Вука Караџића, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 2, приредио Петар Милосављевић, Логос – Бачка Паланка, Књиготворница Логос – Ваљево, 2007.
  19. Милосављевић Петар, Приказ писама, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 2, приредио Петар Милосављевић, Логос – Бачка Паланка, Књиготворница Логос – Ваљево, 2007.
  20. Суботић Момчило, Филологија и геополитика, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 3, приредили Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Логос – Бачка Паланка, Књиготворница Логос – Ваљево, 2007.
  21. Суботић Момчило, Однос филологије и идеологије код Срба, Политичка ревија 01/20009, ИПС, Београд, 2009.
  22. Суботић Момчило, Аустро-хрватски геополитички пројекат илирства и југословенства, у: Српско питање и србистика, Зборник ра­дова 1, приредили Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Логос – Бачка Паланка, Књиготворница Логос – Ваљево, 2007.
  23. Суботић Момчило, Новија српска политичка историја, део Вук Караџић и Хрвати, ИПС, Београд, 2006.
  24. Суботић Момчило, Српско питање данас, ИПС, Београд, 2008.
периодика Политичка ревија 4/2009 УДК: 811.163.41:003.349 199-224