Tema broja

AKTUELNO

PRODUKCIJA KRIZE U SRBIJI

Sažetak

Promenom svetske politike dvadesetprvog veka, pod uticajem globalnih trendova, postavlja se pitanje može li Srbija da se nosi sa sadašnjom krizom u kojoj se nalazi. Očigledno je da je Srbija bremenita unutrašnjom problematikom, a naročito u oblasti po­litike, privrede i socijalnog stanja društva. Čini se da upravljačke sposobnosti Srbije ne izazivaju poverenje pa se nameće pitanje njene budućnosti. Izla zak iz krize se nameće sam po sebi a moguće ga je naći samo u objektivnom sagledavanju najvažnijih, pre svega, unutrašnjih faktora koji produkuju krizu.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Драган Марковић, Демократија и партократија, ИПС, Београд, 2009.
  2. Драган Марковић, „Партократија или демократија у Србији“, Политичка ревија, бр. 1/2004.
  3. Драган Милетић, Економска глобализација кроз призму социолога и економиста, Универзитет „Браћа Карић“, Београд, 2007.
  4. Драган Симеуновић, Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
  5. Драган Телесковић, „Грађани: Партије су најкорумпираније“, Поли­тика, Београд 10.12.2010.
  6. Дубравка Стајић, Заблуде о социјалној држави, ИПС, Београд, 2010.
  7. Ернст Касирер, Мит о држави, Нолит, Београд, 1972.
  8. Зоран Аврамовић, Родомрсци, ИПС, Београд, 2009.
  9. Зоран Милошевић, „Политичке странке и корупција“, Политичка ревија, бр. 1/2007.
  10. Јован Мирић, Систем и криза, Центар за културну дјелатност, За­греб, 1986.
  11. Лавиринт кризе, Институт за европске студије, Београд, 1998.
  12. М. Томић, Проблемi глобализације, Зборник радова Универзитета у Загребу, Загреб, 2006.
  13. Милан Кркић, „Десетак тајкуна контролише 80 одсто српске привреде“, Блиц, 25.10.2010.
  14. Момчило Суботић, „НАТО-изација Срба“, Политичка ревија, бр. 3/2010.
  15. Морис Диверже, Демократија без народа, Рад, Београд, 1968.
  16. Огњен Прибићевић, Власт и опозиција у Србији, Б 92, Београд, 1997.
  17. Радомир Лукић, Политичке странке, Научна књига, Београд, 1966.
  18. Рудолф А. Рајс, Чујте Срби, чувајте се себе, Добра, Београд, 2008.
  19. DŽ. Štiglic, sajt biznisnovine.com 27.07.2008.
PERIODIKA Politička revija 2/2011 УДК 338.124.4:32(497.11) 229-248
ç