Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

PROCESS OF GLOBALIZATION AND ITS CONTROVERSIES

Sažetak

U ovom tekstu, autori analiziraju proces globalizacije kao fenomen savremenog društva koji ima presudan uticaj na promene strukture društva, društvenih grupa, pojedinaca i društva u celini. Iako je relativno nov pojam poznat modernoj sociologiji, činjenica je da je praćen brojnim kontroverzama i istovremeno izjednačavan sa globalizmom kao savremenom političkom ideologijom. Autori posebno posvećuju pažnju teorijskim aspektima globalizacije, kao i teorijskim kontroverzama, protivrečnostima globalizacije i njenim daljim mogućim tendencijama. Takođe, autori ukazuju na ozbiljnost proizvedenih rizika u savremenom globalnom rizičnom društvu.

Ključne reči:

Reference

  1. Vidojević, Z. (2005). Kuda vodi globalizacija (Where to Globalization Leads). Beograd: Filip Višnjić
  2. Gidens, E. (1998). Posledice modernosti (The Consequences of Modernity). Beograd: Filip Višnjić
  3. Stiglic, Dž. (2002). Protivrečnosti globalizacije (Globalization and its Discontent). Beograd: SBM-x
  4. Stiglitz, J. (2004). Globalizacija i dvojbe koje izaziva (Globalization and Discontent it causes). Zagreb: Algoritam
  5. Pečujlić, M. (2002). Globalizacija – dva lika sveta (Globalization – Two images of the World). Beograd: Gutembergova galaksija
  6. Milanović. B. (2007). Dva lica globalizacije (Two faces of Globalization). Beograd: Arhipelag
  7. Fridman, T. (2007). Svet je ravan (The World is Flat). Beograd: Dan graf
  8. Naisbitt, J. (1994). Global paradox. New York: William Morrow
  9. Held, D., Mc Grew, A. (2007). Globalization Theory – Approaches and Controversies. Cambridge: Polity Press
  10. Hirst, P., Thompson, G. (1996). Globalization – A necessary myth? in: „Globalization in Question: The International Economy and Possibilities of Governance. Cambridge: Polity Press
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2014 УДК 316.32:316.334.3 305-316
ç