Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У САВРЕМЕНОМ ПЕРИОДУ

ПРОБЛЕМИ У КОНСТРУКЦИЈИ КОЛЕКТИВНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак

Једно од важних сегмената проучавања националних питања је и третирање колективног идентитета. Његови елементи су поред осталог, и језик, историја, култура, религија, мит и митологија. Једно од важних питања колективног идентитета, а које није довољно научно проучено, је и питање колективне свести, односно проучавање питања везаних за менталитет и карактер, одређених мањих или већих друштвених група. Аутор у тексту покушава да објасни проблеме конструкције етнопсихологије као науке, улогу политичких елита у формирању колективне свести као и различиту друштвену мобилност малих и великих на­рода.

 

кључне речи:

Референце

  1. Аристотел, Политика, БИГЗ, Београд, 2003.
  2. Ђурић, Михајло, Порекло и будућност Европе, САНУ, Београд, 2001.
  3. Hardy Georges, La géographie psychologique, Paris, 1953
  4. Јовановић Бојан, Хеуристички изазов етнопсихологије, зборник, Етнопсихологија данас, ДКСГ, Београд, 1991.
  5. Јовановић, Слободан, Држава, БИГЗ, Београд, 2003.
  6. Јунг, Карл Густав, Архетипови и колективно несвесно, Атос, Београд, 1920.
  7. McDougall, Wiliam, The Group Mind, Cambridge, 1920.
  8. Miroglio, Abel, La psychologie des peuples, Paris 1958.
  9. Недељковић, Душан, „О методи етнопсихологије“, Јужни преглед, бр. 4, Скопље, април, 1932.
  10. Плеснер, Хелмут, Закаснела нација, ИКЗС, Нови Сад, 2005.
  11. Радаковић, Милован, Компоненте националног и европског идентитета, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2012.
  12. Рисман, Дејвид, Усамљена гомила, Нолит, Београд, 1965.
  13. Требјешанин, Жарко, Речник психологије, Стубови културе, Београд, 2000.
  14. Велер Урлих, Ханс, Национализам – историја – форме – последице, Светови, Нови Сад, 2002.
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 323.1:159.992.4 153-169