Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

PRIZMA GEOPOLITIKE – GEOPOLITIČKA DIMENZIJA NACIONALNOG IDENTITETA

Sažetak

Prikaz knjige: Miloš Knežević, Prizma geopolitike – geopolitička dimenzija nacionalnog identiteta, Institut za političke studije, Beograd, 2013.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2014 УДК 327:911.3]:323.1(412)(0 49. 3) 319-323
ç