Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ЗЕМЉЕ И СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Функционисање система безбедности директно је повезано са могућношћу привреде да финансира тај си­стем и у условима појаве разних облика угрожавања безбедности. Потреба перманентног усавршавања и јачања безбедности земље, а нарочито субјеката без­бедности је један од основних задатака и циљева економског развоја наше земље. Савремено конципиран, изграђен и функционалан систем безбедности има задатак и улогу да омогући безбедан развој привреде земље. У остваривању тих задатака и циљева посебан значај има могућност привредних делатности да трајно финансира систем безбедности, а нарочито у условима отежаног развоја саме привреде. Привреда, односно буџет се мора прилагодити новом безбедносном контексту. Ово укомпоновање два међусобно зависна и веома значајна система за државу је могуће уз услов да се претходно на нивоу државе одреде циљеви и задаци тих система за даљи развој земље.

кључне речи:

Референце

  1. Tocquewille Alexis de Tokvil: On War, Society and the Military, y: War, Studies from Psihology, Sociologiy and Anthropology, London 1964,
  2. Charles Moskos: The American Enlisted Man, Russell Sage Foundation, N.Y. 1973
  3. Charles de Gaulle: The Army of the Future, London 1940.
  4. Геополитичка стварност Срба, Зборник радова са округлог стола „Српски народ у новој геополитичкој стварности“, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997.
  5. Хорват Бранко: Политичка економија социализма, Загреб, Глобус, 1984.
  6. Иванчевић Никола: Систем безбедности Југославије – увод у теорију система интегралне безбедности, ФОЗ, Београд, 1993.
  7. Кенеди Пол: Припрема за двадест први век, НИУ „Службени лист“, Београд, 1997.
  8. Маџар Љубомир: Алтернативе преструктуирања одбрамбеног систе­ма, Нови светски поредак и политика одбране, СМО, 1993.
  9. Молнар Томас: Либерална хегемонија, СКЦ, Београд, 1996.
  10. Нови светски поредак и безбедност СРЈ, СМО, Београд, 1993.
  11. Пандуревић Винко: Социологија војске, Универзитет у Српском Сарајеву, Српско Сарајево, 1999.
  12. Петковић В Милан: Геополитичке паралеле на прагу двадесет првог века, НИГП „Калеком“ Београд, 1997,
  13. Пју Мајкл: Грађанско друштво и сектор безбедности, Војно дело бр. 4-5, Београд, 2002.
  14. Симић Предраг: Међународна политика и политичка доктрина СРЈ, Војно дело бр.6/97, Београд,
  15. The Emergent Military: Civil, Traditional or Plural Pacific Sociological Reiew 1973,
  16. Tofler Alvin Hajdi: Rat i antirat, PAIDEIA, Beograd, 1998,
  17. Tullock Gordon: Организација модерне федералне државе, Институт економских наука и Економика, Београд, 1962,
  18. Вјатр Јежи: Социологија војске, ВИНЦ, Београд, 1987,
  19. Вукадиновић Радован: Међународни политички односи, Школска књига, Загреб, 1980.
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 330.34:355.01 137-154