Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

PRIKUPLJANJE PODATAKA U PROCESU NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

Sažetak

Nauka je teorija o objektivnoj stvarnosti zasnovana na činjenicama te stvarnosti. Svaka je naučna teorija zasnovana na ograničenom broju činjenica i odnosi se na ograničen broj pojava u objektivnoj stvarnosti. Hipoteze su misaona izvođenja novog odnosa na osnovi ograničene teorije i ograničenog iskustva. Ona nikad nije jedino moguća zamisao novog odnosa koji se može izvesti iz raspoloživih teorija i iskustva. Zbog toga, bez obzira na to koliko je istraživač uveren u njenu istinitost, hipotezu treba proveriti na činjenicama stvarnosti. Prikupljanjem podataka naučno istraživanje dospeva u samu stvarnost da u njoj proveri ispravnost izvedene zamisli o toj stvarnosti. Na temelju te zamisli određuje se koje istraživača činjenice zanimaju i uslove u kojima će ih prikupljati. Nakon toga sledi određivanje metode za prikupljanje podataka uz pomoć kojih će se uspostaviti najbolja iskustvena veza između misli istraživača i pojava i procesa o kojima on razmišlja.

Ključne reči:

Reference

  1. Anette, G. Interwieving its Principles and Methods, Family Service Association of America, New York, 1970.
  2. Бујас, З. Психологија рада, Институт за хигијену рада Југословенске академије знаности и умјетности, Загреб, 1959.
  3. Vujević, М. Razmatranje društveno-političkih izraza, Institut za političke znanosti, Zagreb, 1976.
  4. Вујевић, М. Увод у знанствени рад, Информатор, Загреб, 1988.
  5. Guilford, J.P Osnove psihološke i pedagoške statistike, Савремена администрација, Београд, 1968.
  6. Good v. Carter – Douglas E. Scates: Metode istraživanja u pedagogiji, psihologiji i sociologiji, Otokar Keršovani, Rijeka, 1967.
  7. Гаћиновић, Р. „Како написати научни рад из области политикологије, Политичка ревија, бр. 1/2009, Београд, 2009.
  8. Гаћиновић, Р. „Варијабле у научном истраживању“, Политичка ревија, бр. 2/2011, Београд, 2011.
  9. Delbert, C. М. Handbook of Reserch Desing and Socijal Measurement, David Mc Kay Company, New York, 1970.
  10. Звонаревић, М. Социјална психологија, Школска књига, Загреб, 1976.
  11. Милић, В. Социолошки метод, Нолит, Београд, 1965.
  12. Миљевић, И. М. Методологија научног рада, Филозофски факултет Универзитета, Источно Сарајево, Пале, 2007.
  13. Милосављевић, С. – Радосављевић, И. Основи методологије политичких наука (треће измењено и допуњено издање), Службени гласник, Београд, 2006.
  14. Мужић, В. Методологија педагошких истраживања, Свјетлост – Завод за издавање уџбеника, Сарајево, 1977.
  15. Новосел, П. Политичка знаност – методе, Напријед, Загреб, 1971.
  16. Супек, Р. Испитивања јавног мњења, Напријед, Загреб, 1961.
  17. Šamić, М. Kako nastaje naučno delo, Svjetlost, Sarajevo, 1988.
  18. Шушњић, Ђ. Критика социолошког метода – увод у методологију друштвених наука, Градина, Ниш, 1973.
  19. Шешић, Б. Општа методологија, Научна књига, Београд, 1971.
  20. Шешић, Б. Основи методологије друштвених наука, Научна књига, Београд, 1978.
  21. Cicourel, А. Method and Measurement in Sociology, The Free Press Glencoe, London, 1964.

   

PERIODIKA Politička revija 2/2017 УДК 001.891 137-156
ç