Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

ŠTA JE POPULIZAM?

Sažetak

Prikaz knjige: Jan Verner Miler, Šta je populizam? Fabrika knjiga, Beograd, 2017, 104 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2017 УДК 316.334.3(049.3) 155-158
ç