Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

SRPSKI KONZERVATIVCI 1878 – 1914.

Sažetak

Prikaz knjige: Boško Mijatović (prir.), Srpski konzervativci 1878 – 1914. Catena mundi, Beograd, 2017, 261 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2017 УДК 329.11(497.11)“1878/1914“(049.3) 159-165
ç