Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

Prikaz knjige: JAVNA UPRAVA – ODABRANE TEME

Sažetak

Prikaz knjige: Dejan Milenković, Javna uprava – odabrane teme, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2013.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Administracija i javne politike 3/2015 УДК 35.07(049.3) 117-119
ç