Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈА И САДАШЊОСТ- МЕЂУНАРОДНИ ПОГЛЕД

ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА – СТАТУС/МАЊИНЕ, ПАРАЛЕЛЕ И СТАВОВИ ЕУ И САД

Сажетак

Имајући у виду нестабилност на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа након завршетка сукоба на Космету 1999. године, спорадичне инциденте и сталне политичке захтеве Албанаца из овог краја, али и спољнополитичке приоритете Владе Србије у вези са чланством у Европској унији (ЕУ), предмет овог истраживања су приступи локалног албанског руководстава, Владе Србије и ЕУ и САД¬а, решавању положаја три општине и Албанаца који живе у њима. Циљ истраживања је да се употребом компаративног теоријско-методолошког приступа утврде сличности и разлике и одреде могуће тачке ослонца различитих ставова, на којима би се градила трајна стабилност. Резултати истраживања указују на то да се пристипи Србије, ЕУ и САД, по питању статуса, разликују од приступа локалних Албанаца, будући да га они посматрају у контексту права националних мањина, а не статуса територије. У погледу паралела са положајем севера и права Срба на Космету, албанска позиција је јединствена, док су Србија, ЕУ и САД става да се ово питање не може решавати на исти начин као положај Срба на Космету. На крају, у погледу укључености међународних актера у овај процес, приступи Србије, ЕУ и САД су да они имају надзорну и улогу гаранта, док албанска страна инсистира на „интернационализации“ и њиховој већој укључености. Препоруке српској страни су да уложи напоре у одржавање постојеће позиције међународних актера, узме у обзир пораст геополитичког значаја овог подручја у условима заоштравања односа Истока и Запада и да питање општина са српском већином на Космету не представља као питање статуса територије. Тежња истраживања је да, пре свега, пружи допринос домаћој литератури.

кључне речи:

Референце

  1. Маровић Марија, Ејдус Филип, Костић Иван, Сукоб перцепција? Безбедност на југу Србије, ОЕБС и Балкански центар за Блиски Исток, децембар 2012, Београд.
  2. Рашевић Мирјана, „Етнички хомогене и хетерогене средине у Србији“, Демографски преглед, бр. 55/2015, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Институт друштвених наука, Београд.
  3. Секуловић Драгољуб., „Геостратешки положај и значај геопростора врањско-бујановачка котлина“, Глобус, 31, Српско географско друштво, 2006, стр. 85.
  4. Симић Предраг, Пут у Рамбује: Косовска криза, Неа, Београд, 2000.
  5. Фатић Александар, „Карактеристике новог безбедносног устројства Европе усмеравање Западног Балкана“, Војно дело, 1/2009, 15-32.
  6. Janjic Dusan, “Serbia: The Janus Head of State Building”, u Vim van Meurs (ed.), Prospects and Risks Beyond EU Enlargement Southeastern Europe: Weak States and Strong International Support, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2003.
  7. Liotta P. H., Cindy Jebb, Mapping Macedonia: Idea and Identity, Praeger Publishers, Westport, USA, 2004.
  8. Petersen Roger D., Western Intervention in the Balkans: The Strategic Use of Emotion in Conflict, Cambridge University Press, New York, 2011.
  9. Информација о активностима Координационог тела (јануар-децембар 2013), http://www.kt.gov.rs/images/Informacije%20o%20aktivnostima%20Koordinacionog%20tela_2013_srb.pdf
  10. Канцеларија за европске интеграције Републике Србије, Годишњи извештаји о напретку Србије у процесу ЕУ интеграција, http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumentа/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/
  11. Platforma Politike e 14.01.2006 në shqip, anglisht dhe serbishtë, http://www.kosovalindore.com/2011/05/03/ platforma-politike-e-14-01-2006-ne-shqip-anglishtdhe-serbishte/
  12. Преговарачки процес са Приштином, http://www.kim.rs/pregovaracki-proces.php „Sothern Serbia: In Kosovo’s Shadow”, International Crisis Group, Europe Briefing N°43
  13. Subcommittee Hearing: Kosovo and Serbia: A Pathway to Peace, http://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-kosovo-and-serbia-pathway-peace
  14. Woehrel, Steven, „Serbia: Current Issues and U.S. Pol­icy“, Congressional Research Service, May 13, 2013, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS22601. pdf.
  15. “Albanians in south do not have U.S., EU’s sup­port”, http://www.b92.net/eng/news/politics. php? yyyy=2013&mm=03&dd=10&nav_id=85090
  16. Debate on Kosovo held in U.S. Congress, http://www.b92.net/mobilni/eng/index.php?nav_id=85884
  17. Ethnic Albanians in south seek help from Ti­rana, http://www.b92.net/eng/news/politics. php?yyyy=2013&mm=01&dd=13&nav_id=84132
  18. EU: Zajednice srpskih i albanskih opština nisu isto, http://mondo.rs/a830292/Info/Srbija/Maja-Kocijancic-Zajednica-albanskih-opstina-nije-isto-sto-i-Zajednicasrpskih-opstina.html
  19. Zajednica albanskih opština ne ugrožava bezbednost, http://mondo.rs/a829181/Info/Srbija/Stankovic-Zajednicaalbanskih-opstina-ne-ugrozava-bezbednost-Srbije.html
  20. Интервју који је Милан Марковић, министар за државну управу и локалну самоуправу и председник Координационог тела за јужну Србију, дао “Политици” 25. децембра 2008. год., http://www. kt.gov.rs/cr/news/arhiva-vesti/intervju-koji-je-milanmarkovic-ministar-za-drzavnu-upravu-i-lokalnu-samoupravu-i-predsednik-koordinacionog-tela-za-juznusrbiju-dao-politici-25.-decembra-2008.-god./
  21. Југ Србије није тема Бриселских преговора, http://www.kt.gov.rs/cr/news/arhiva-vesti/jug-srbije-nije-temabriselskih-pregovora/
  22. Милан Марковић, Министар за државну управу и локалну самоуправу  – Нема трговине југом и севером“, http://www.kt.gov.rs/cr/news/arhiva-vesti/1L2010.godinе/
  23. Musliu: Povući paralelu Preševo-Krim, http://www.bnet/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=03&dd=18&nav_ id=825367
  24. “Nezavisnost Kosova lično pitanje”, http://www.bnet/info/ vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=31&nav_category=640&nav_id=656376
  25. Премијер Александар Вучић: Најаве Албанаца са југа Србије политички неозбиљне, http://www.kt.gov.rs/cr/news/arhiva-vesti/premijer-aleksandar-vucic-najave-albanaca-sa-juga-srbije-politicki-neozbiljne/
  26. Премијер у Нишу о економском развоју јужне Србије, http://www.kt.gov.rs/cr/news/arhiva-vesti/premijer-u-nisuo-ekonomskom-razvoju-juzne-srbije/
  27. Predsednik opštine Preševo za podelu juga Srbije i severa Kosova, http://www.blic.rs/vesti/politika/predsednikopstine-presevo-za-podelu-juga-srbije-i-severa-kosova/vnwrtsg
  28. “Порука заједништва националним мањинама”, http://www.rts.rs/
  29. Потписан Споразум о мултиетничкој власти у Бујановцу, http://www.kt.gov.rs/cr/news/arhiva-vesti/potpisansporazum-o-multietnickoj-vlasti-u-bujanovcu/
  30. Srbija: Albanci traže region “Preševska dolina”, http://24sata.info/vijesti/regija/12738-srbija-albanci-traze-region-presevska-dolina.html
  31. Станковић: Југ Србије запостављен, http://www.kt.gov.rs/cr/news/arhiva-vesti/stankovic-jug-srbije-zapostavljen/
  32. Станковић: Формирање Асоцијације Албанаца не занчи ништа, http://www.kt.gov.rs/cr/news/arhivavesti/stankovic-formiranje-asocijacije-albanaca-neznaci-nista /
  33. Станковић: Само разговори решавају проблеме, http://www.kt.gov.rs/cr/news/arhiva-vesti/stankovic-samorazgovori-resavaju-probleme/
  34. Станковић: Изјаве Муслијуа не помажу Албанцима, http://www.kt.gov.rs/cr/news/arhiva-vesti/stankovicizjave-muslijua-ne-pomazu-albancima/
  35. Тетовски модел за „Државни универзитет Прешева”, Политика, 12.10.2013. године
  36. Tekst Političke deklara­cije Albanaca, http://www.juznevesti.com/Politika/Tekst-Politicke-deklaracije-Albanaca.sr.html
  37. Formirana zajednica albanskih opština, http://b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=09&dd=12&nav_category=11&nav_id=1038405

   

периодика Национални интерес 2/2016 УДК 323.15(497.11-13) 85-107