Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА, ДЕМОКРАТИЈА, ПОПУЛИЗАМ

ПРЕДВИЂАЊЕ У ПОЛИТИЦИ

Сажетак

Предвиђање у политици је друштвени феномен, ко­ри вешто балансирајући на размеђу научности и не­научности, природе и уметности, са више или мање успеха, нуди алтернативна решења на путу ка отелотворењу општег добра, као циља сваке политике. И сама политика је у ствари предвиђање. Ова повратна спрега предвиђања и политике рађа бројне методе и технике, непрекидно усавршавајући и унапређујући сазнања о будућности. Истовремено, предвиђање у политици није без ограничења, која са једне стране могу бити тренутни научни домети, а са друге ра­зни облици злоупотребе или манипулације. Предвиђање у политици се стално налази пред сензационалним видицима и бескрајним ограниченостима. Оно, као истинско упориште људске природе, је у сталном покрету за новим сазнањима како би се унапредила безбедност, стабилност и одрживост наших друштава, али и у сталној опасности од економизације, политизације, инструментализације и других видова илузија, као резултат инерције праксе или свесне намере. Кори вредносни предзнак, моћ и успешност ће предвиђање у политици остварити зависи од свесне, савесне и моралне одлуке свакога од нас.

 

кључне речи:

Референце

  1. Aron, Raymond: Les Désillusions du progrès: Essai sur la dialectique de la modernite, Calmann-Lévy, Paris, 1969.
  2. Грас, Ален: Футурологија (naslov originala Alain Gras, La Futurolo­gie, Seghers, Paris, 1976), превела мр Валентина Ручнов, Институт за политичке студије, Београд, 1997.
  3. Dickson, Paul: Think Tanks, New York, Ballantine Books, 1972.
  4. Ђуричин, Драган, Јован Тодоровић и Стево Јаношевић: Стратегијски менаџмент, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2004.
  5. Енглески речник (Dictionary), српско-енглески и енглеско-српски, Бранислав Грујић и Илијана Срђевић, приредио Лазар Мацура, Јасен, Београд, 2001.
  6. Животић, Миладин: „Футурологија и утопија“, Часопис Култура, број 36/37, Београд, 1977. стр. 50-67. Интернет: http://www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/1556.pdf (сајт посећен 02.08.2011.)
  7. Казимировић, Н. Радован: Тајанствене појаве у нашем народу – кременско пророчанство (репринт издање из године), Sezam Medico d.o.o. Београд, 1996.
  8. Миленковић, Павле: „Границе региона: хетеротопија и идентитет. Епистемолошки аспект“, Социолошки преглед, вол1. XXXVI (2002), бр. 1-2, стр. 201-217.
  9. Милосављевић, Славомир и др Иван Радосављевић: Основи методологије политичких наука, изм. и допуњено изд., ЈП Службени гласник, Београд, 2006.
  10. Mill, John-Stuart: Auguste Comte and Positivism, Интернет: http://www. gutenberg.org/files/16833-h/16833-h.htm, (сајт посећен 08.2011.)
  11. Мухић, Ферид: „Будућност између утопије и антиутопије“, Часопис Култура, бр. 36/37, Београд, стр. 36-49. Интернет: http://www. zaprokul.org.rs/Media/Document/ CasopisKultura/1545.pdf
  12. National Inteligence Council 2025 Global Trends: A Transformed World (Final Report, November 2008). Интернет: dni.gov/nic/ NIC_2025_project.html, (сајт посећен 05.08.2011.)
  13. National Inteligence Council Security Environment 2025 Final Report (09 Jun 08), Интернет: dni.gov/nic/NIC_2025_2008_06_09_intro. html (сајт посећен 05.08.2011.)
  14. Радосављевић, Иван: Хипотетичко-дедуктивна метода у истраживању политике, Дечје новине, Горњи Милановац, 1996.
  15. Ратковић, Радослав: Основи политичких наука, Институт за политичке студије, Београд, 1985.
  16. Сакан, Момчило: Методологија војних наука, Војноиздавачки завод, Београд, 2006.
  17. Свето писмо – Нови завјет, превод Светог Архијерејског Синода Српске православне цркве, Југословенско библијско друштво, Београд, 1998.
  18. Серво, Марија: „Однос предвиђања и планирања“, Пословна политика, ИКП Пословна политика АД, (Земун) Београд, Година XXXVII, јун-јул 2008, стр. 67-70, „Хоризонти предвиђања“, Пословна политика, ИКП Пословна политика АД, (Земун) Београд, год. XXX­VII, октобар-новембар 2008, стр. 60-63, „Методе предвиђања промена у окружењу“, Пословна политика, ИКП Пословна политика АД, (Земун) Београд, год. XXXVIII, број 1-2, 2009, стр. 37-42 и „Научно предвиђање у служби успешног пословања“, Пословна политика, ИКП Пословна политика АД, (Земун) Београд, год. XXXVIII, бр. 9-10, 2009, стр. 23-28.
  19. Симеуновић, Драган: Теорија политике (ридер), I део, Удружење „Наука и друштво“, Београд, 2002.
  20. Симеуновић, Драган: Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  21. Стефановић-Штамбук, Јелица, „Предвиђања тежишних праваца међународних односа после глобалне кризе“, Српска политичка мисао, Београд, бр. 2/2010, год. 17. вол. 28. стр. 297-333.
  22. Тадић, Љубомир: Наука о политици, допуњено изд., БИГЗ, Београд, 1996.
  23. The future of futurology, Think small, think short—and listen, December 30th 2007, from The World In 2008 print edition, Интернет: http://www.economist.com/node/10230338 (сајт посећен 07.07.2011.)
  24. Француско-српски и српско-француски речник, приредио Војислав Николић, изд., Јасен, Београд, 2006.
  25. Чолановић, Воја, „Време – како га футуролози виде“, Часопис Култура, бр. 36/37, стр. 27-35. Интернет: http://www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/1540.pdf (сајт посећен 15.08.2011.)
  26. Џепни речник латинско-српски, приредио Бранислав Грујић, ИП „Обод“ АД Цетиње, Београд, 1999.
  27. Шешић, Богдан: Општа методологија, изд., Научна књига, Београд, 1988.
  28. Шешић, Богдан: Основи методологије друштвених наука, изд., Научна књига, Београд, 1982.
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 321.01 111-138