Tema broja

IZ POLITIČKOG SISTEMA

PREDSTAVLJENOST NACIONALNIH MANJINA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE OD 2000. DO 2020. GODINE

Sažetak

Da bi jedan parlament mogao da bude smatran demokratskim, osnovna funkcija koju treba da zadovoljava jeste da adekvatno vrši reprezentativnu funkciju, odnosno da adekvatno predstavlja građane jedne zemlje. Takođe, treba da ispuni još jedan kriterijum – da odražava društvenu raznolikost stanovništva u pogledu pola, jezika, religije, etničke pripadnosti ili nekih drugih politički važnih odlika. Trebalo bi da postoje mehanizmi koji bi dodatnim pravima dali mogućnost predstavnicima manjinskih grupa u parlamentu kako bi rad na ravnopravnoj bazi i reprezentativna funkcija koju obavljaju. Afirmativnom akcijom, odnosno izmenom zakona i uspostavljanjem prirodnog praga za nacionalne manjine, omogućeno im je da po prvi put uđu u Narodnu skupštinu Republike Srbije na samostalnim listama. Ono što je bilo primetno u svim sazivima parlamenta od 2000. godine je to da nijedna romska manjinska lista nije ostvarila nikakav značajan rezultat, iako je romska nacionalna manjina druga po brojnosti u Srbiji, odmah posle mađarske. Jedan od zaključaka je bio da na to ima uticaj teritorijalna disperzivnost, mada njoj možemo dodati i nizak nivo obrazovanja romske populacije. Ostale manjine imale su relativno dobru predstavljenost u parlamentu. Nacionalne manjine su uključene u gotovo sve odbore i relativno dobro predstavljene.

Ključne reči:

Reference

  • Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије, одржаних 23. децембра 2000. Службени гласник РС, бр. 2/2001.
  • Извештај о резултатима избора за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије, одржаних 28. децембра 2003. године, Службени гласник РС, бр. 131/03.
  • Извештај о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије одржаних 21. јануара 2007. године, Службени гласник РС, бр. 16/2007.
  • Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржаних 11. маја 2008, Службени гласник РС, бр. 53/2008.
  • Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржаним 6. маја 2012. године, Службени гласник РС, бр. 48/2012.
  • Орловић, Славиша. 2011. „Политичко представљање националних мањина – Србија у компаративној перспективи“. Миграцијске и етничке теме, бр. 3.
  • Орловић, Славиша. 2012. ,,Политичке последице изборног система у Србији“, Политички живот, бр. 4, Факултет политичких наука Универзитета у Београду.
  • Републички завод за статистику Републике Србије, Статистички годишњак Републике Србије, 2018, 41.
  • Arhiva Narodne skupštine Republike Srbije (Arhiva NSRS).
  • Beetham, David. 2013. Parlament i demokratija u XXI veku – vodič ka dobroj praksi. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija.
  • Christiano, Thomas. 1996. The Rule of the Many: Fundamental Issues in Democratic Theory Colorado: Westeview Press.
  • Dres, Frowein, and Roland Bank. 2000. The Participation of Minorities in Decision-Making Processes. Committee of Experts on Issues Relating to the Protection of National Minorities (DH-MIN) of the Council of Europe.
  • Lončar, Jelena. 2016. “Electoral Accountability and Substantive Representation of National Minorities: The Case of Serbia ”. East European Politics and Societies 30, no. 4 (2016).
  • Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, Republička izborna komisija, dostupno na: http://www.rik.parlament.gov.rs/arhiva-izbori-za-narodne-poslanike-2014.php, pristupljeno 28.8.2019. godine (RIK 2014)
  • Palermo, Francesco, and Jens Woelk. 2003. “No representation without recognition: The right to political participation of (National) minorities”. European Integration 25, no. 3 (2003).
  • Pitkin, Hannah Fenichel. 1967. The Concept of Representation. Berkley: University of California Press.
  • Republički zavod za statistiku, dostupno na: http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162, pristupljeno: 28.8.2019. godine (Popis 2002, 2011).
  • Saward, Michael. 2006. “The Representative Claim”. Contemporary Political Theory 5 (n.d.).
  • Stockemer, Daniel and Kchouk Bilel. 2017. ,,Inclusive parliaments: a trigger for higher electoral integrity? ” The Journal of Legislative Studies 23, no. 3 (2017).
  • Tanjug- dostupno na: https://mondo.rs/Info/Srbija/a60418/Jordanac-radikalski-poslanik.html, pristupljeno: 28.8.2019. godine (Tanjug 2007)
  • Wheatley, S. 2002. ,,Non-discrimination and equality in the right of political participation for minorities”, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe (JEMIE), no. 3 (2020).
PERIODIKA Politička revija 4/2020 4/2020 УДК 323.15:342.53(497.11)“2000/2020“ 209-233
ç