Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ПРЕДЛОЗИ РЕФОРМЕ САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Сажетак

У овом раду аутор анализира предлоге реформе Савета безбедности Уједињених нација које су подносиле чланице УН и њихове интересне групе, Председник Генералне скупштине УН и Генерални секретар УН, у периоду од усвајања Резолуције 47/62 од 11. децембра 1992. до окончања десете рунде међувладиних преговора у јуну 2014. године. Циљ рада је да представи главна решења која су у предлозима дата за два кључна питања реформе СБ проширење чланства СБ и домашај и начин коришћења права вета. Рад се састоји из три дела. У првом делу је дат приказ садржаја Прве реформе СБ (1963-1965) и разлога за нову рефор­му. У другом делу су анализирани предлози разматра ни у оквиру Отворене радне групе ГС до 2007. године, а у трећем предлози из досадашњег тока међувладиних преговора који су почели 2009.

 

кључне речи:

Референце

  1. “A More Secure World: Our Shared Responsibility”, Report of the Highlevel Panel on Threats, Challenges and Change, UN Doc. A/59/565, 2 December 2004.
  2. Blum, Yehuda Z.: “Proposals for UN Security Council Reform”, Ame­rican Journal of International Law, Vol. 99, No. 3, American Society of International Law, Washington, July 2005.
  3. Center for UN Reform Education, Is There Momentum for Security Co­uncil Reform? What are the Obstacles?, 31 May 2014, Internet: http:// centerforunreform.org/?q=node/602, (03/08/2014.)
  4. “Chair’s Assessment ot the 10th Round of the International Negotiations on Security Council Reform”, United Nations, New York, 8 July 2014.
  5. “Declaration on Global Governance and Development”, Thirtieth France United Kingdom Summit, Evian, France, 6 July 2009.
  6. Димитријевић, Душко: Реформа Савета безбедности Уједињених нација, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2009.
  7. Freiesleben, Jonas von: Member States Discuss Security Council Reform Again: A Never-Ending Process?, Center for UN Reform Education, New York, 16 April 2008, Internet: http://www.centerforunreform.org/node/333, (03/08/2014.).
  8. “Harare Declaration of the Assembly of Heads of State and Government of the Organization of African Unity on the Reform of the United Nations Security Council”, AHG/Decl.3 (XXXIII), 4 June 1997.
  9. “In larger freedom: towards development, security and human rights for all”, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/59/2005, 21 March 2005.
  10. “Letter from the Chair of the Intergovernmental Negotiations on Security Council Reform”, United Nations, New York, 10 May 2010.
  11. “Letter of the Permanent Representative of Cyprus to the UN to His Ex­cellency Mr.Srgjan Kerim President of the 62nd session of the General Assembly of the United Nations,” United Nations, New York, 20 March 2008.
  12. McDonald, Kara C; Patrick, Stewart M: UN Security Council Enlarge­ment and U.S. Interests, Council on Foreign Relations, New York, 2010.
  13. “Report to the President of the General Assembly on the Consultations Regarding the Question of Equitable Representation on and Increase in the Membership of the Security Council and Other Matters Related to the Security Council”, United Nations, New York, 26 June 2007.
  14. Ronzitti, Natalino: “The Reform of the UN Security Council”, Documenti IAI, 10/13, Istituto Affari Internazionali, Rome, 2010.
  15. Swart, Lydia; Perry, Estelle: Governing & Managing Change at the Uni­ted Nations: Security Council Reform from 1945 to September 2013, Cen­ter for UN Reform Education, New York, 2013.
  16. “The Common African Position оп the Proposed Reform of the United Nations: The Ezulwini Consensus”, Ext/EX.CL/2(VII), African Union Executive Council, Addis Ababa, Ethiopia, 7-8 March 2005.
  17. UN Doc. A/RES/47/62, 11 December 1992.
  18. UN Doc. A/59/L.67, 18 July 2005.
  19. UN Doc. A/59/L.64, 18 July 2005.
  20. UN Doc. A/59/L.68, 21 July 2005.
  21. UN Doc. A/61/L.69/Rev.1, 14 September 2007.
  22. UN Doc. А/62/557, 15 September 2008.
  23. UN Doc. A/64/CRP.1, 21 January 2010.
  24. “2005 World Summit Outcome”, UN Doc. A/RES/60/1, 24 October 2005.
периодика Политичка ревија 3/2014 УДК 341.123.043 139-159