Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ САВРЕМЕНИХ ПОЛИТИЧКИХ ПРОЦЕСА

ПРАВОСЛАВНИ ПОГЛЕД НА СУКОБЕ, НАСИЉЕ И ТОЛЕРАНЦИЈУ У ГЛОБАЛНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ

Сажетак

У анализи конфликата, рата и насиља религија све више почиње да се анализира као један од могућих чинилаца који битно утиче на ове појаве. Са те тачке гледишта важно је испитати како све велике религије гледају на ове феномене. У овом раду ће се анализирати поглед православне форме хришћанства на рат, суко­бе, насиље и толеранцију. Православље је важна форма хришћанства јер је доминантан религијски систем на великом делу планете. Ако се има у виду да је сама Русија, као доминантно православна, површински највећа земља на свету под великим утицајем православља, онда је јасно колико овај феномен треба анализирати. Колико је он важан за разумевање утицаја религије на одржање мира види се из чињенице де премијер Русије Владимир Путин и председник Димитриј Медвдев стално истичу своју везаност за православље. Православно схватање сукоба, рата и толеранције се заснива на основним изворима хришћанства, али има и своје спе­цифичности које су везане за саму природу тога учења и услове у којима православе цркве делују. У овом раду ће се анализирати сви поменути фактори са намером да се покаже да је без православља немогуће одржати светски мир и развијати толеранцију међу припадницима различитих вера на планети.

кључне речи:

Референце

  1. Alexis de Tocqueville, De la democratie en Amerique, Galimard, Paris, 1986.
  2. Анастасија Митрофанова Владимировна, «Интеграција православног све­та», Националани интерес, бр. 2/2010.
  3. Bernard Lewis The political language of Islam, Karachi, Oxford University Press, 2002
  4. Вечерње новости, Београд
  5. Гордана Живковић, «Црква и српска и друштвена заједница», Националани интерес, бр. 3/2009.
  6. Григорије Острогорски, Историја Византије, Просвета Београд, б. г.
  7. Димитриј К. Безњук, «Национална и религиозна безбедност Белорусије», Политикологија религије, бр. 1/2007.
  8. Драган Новаковић, «Став напредњачке странке према српској православној цркви», Политикологија религије, бр. 2/2007.
  9. Епископ Николај, Сабрана дела, књ. 3, Химелстир, 1986.
  10. Живојин Ђурић, «Православна религија у Србији и савремена неолиберална економска политика», Политикологија религије, бр. 1/2007, год. 1.
  11. Курир, Београд
  12. Љубивоје Стојановић, «Екуменизам и етнофилетизам – православни поглед», Политикологија религије, бр. 1/2007, год. 1.
  13. Љубиша Митровић, «Обнова религије у савременом друштву и њена улога у афирмацији културе мира», Српска политичка мисао, бр. 3/2009.
  14. Љубиша Митровић, «Религија и култура мира», Српска политичка мисао, бр. 1/2010.
  15. Maria Serafimova, «Religious and Politics: The Case of the Bulgarian Ortodox Church», Политикологија религије, бр.1/2007, год. 1.
  16. Miroljub Jevtic, «Religion as Political Science Research Subject», Политикологија религије, бр. 1/2007, год.
  17. Miroljub Jevtic, «Position of President and Religion within Political System of USA», Политикологија религије, бр. 2/2007.
  18. Мирољуб Јевтић, Од Исламске декларације до верског рата у БиХ, Филип Вишњић, Београд, 1993.
  19. Мирољуб Јевтић, «Теократија у модерном свету», Српска политичка мисао, бр. 3/2009.
  20. 2008 The New York times Almanac, The Almanac of the record, edited by John Wright
  21. Никодим Милаш, Правила православне цркве са тумачењима, књ. 2.
  22. Paul-Henri Thiry, Baron d’Holbach, Christianisme dévoilé, Paris, 2006.
  23. Политика, Београд
  24. Томислав Бранковић, «Савез комуниста Југославије и религија са освртом на законску регулативу и праксу», Политикологија религије, бр. 2/2007.

  Интернет сајтови

  1. http://www.flightpedia.org/distance-banja-luka-bosnia-and-herzegovma-to-vladivostok-russia.htm
  2. http://russianforces.org
  3. http://www.beliefnet.com/News/Politics/2004/07/George-W-Bush-On-Faith.aspx
  4. http://rt.com/politics/berezovsky-church-putin-letters-081
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Berezovsky_%28businessman%29
  6. http://najboljicitati.blog.rs/blog/najboljicitati/generalna/2010/06/25/patrijarh-pavle
  7. http://www.srbiusvetu.org/sus/content/patrijarh_pavle_poruke_%C5%BEivot_anegdote
  8. http://najboljicitati.blog.rs/blog/najboljicitati/generalna/2010/06/25/patrijarh-pavle
  9. http://www.huffingtonpost.com/2011/11/21/mariano-rajoy-spam-prime-minister-same-sex-marriage_n_1html
  10. http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/04/ireland-closure-vatican-embassy-catholic
периодика Српска политичка мисао 1/2012 УДК: 271.2:316.647.5 89-104