Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

PRAVO MANJINA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA NA SOPSTVENOM JEZIKU: PRIMENA EVROPSKOG REGULATORNOG OKVIRA U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Krajem dvadesetog veka su usvojeni značajni evropski dokumenti o zaštiti prava manjina, gde se po prvi put detaljno reguliše i sloboda izražavanja manjina na sopstvenom jeziku. Nakon demokratskih promena u Republici Srbiji, nizom različitih zakona, koji su često bili u međusobnoj koliziji, država je pokušavala da, sa jedne strane, poštuje pravila medijskog prava o slobodi izražavanja i izlasku države kao vlasnika iz medijima, osim kada su u pitanju javni servisi osnovani zakonom, a sa druge strane je u ne-medijskim zakonima pojačavala uticaj države kada su u pitanju mediji koji emituju program na manjinskim jezicima ili namenjeni manjinama, što je dovodilo do konfuzije u primeni zakona. Tek usvajanjem poslednjeg seta medijskih zakona i zakona koji se tiču nacionalnih manjina, čini se da je postignut balans u poštovanju manjinskih prava u obe ove oblasti. Glavni zadatak države ostaje primena zakona, na šta konstantno upozoravaju i Savet Evrope i Evropska Komisija u svojim izveštajima. U radu se na kraju postavlja pitanje opstanka proizvodnje programa na manjinskim jezicima nakon isteka 5 godine od privatizacije, do kada su novi vlasnici ugovorom obavezani da proizvode program u skladu sa zatečenom programskom šemom te se predlaže da država što pre načini sveobuhvatnu Strategiju o očuvanju medija koji proizvode i emituju program na manjinskim jezicima, kako ne bi došlo do situacije da prava manjina na informisanje i slobodu izražavanja na sopstvenom jeziku već za koju godinu budu ozbiljno ugrožena.

Ključne reči:

Reference

  1. Broughton Micova Sally, “Rights vs. Reality: Minority Language Broadcasting in South East Europe”, Journal on Ethnopolitics & Minority Issues in Europe, Vol. 12 Issue 4, p54-79. 26p 2013.1
  2. Jakubowicz Karol, “Persons Belonging to National Minorities and the Media”, International Journal on Minority and Group Rights, Martinus Nijhoff, Koninklijke Brill NV, Netherlands, 291-314, 2004.
  3. Goldberg David, Sutter Gavin, Walden Ian, Media Law and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2009.
  4. McGonagle Tarlach, “Freedom of Expression of Minorities in the Digital Age: Staking Out a New Research Agenda”, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol 12, No 4, 1-15, 2013.
  5. McGonagle Tarlach, Richter Andrei, “Regulation of Minority-Language Broadcasting”, IRIS Plus, Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, Issue 2004/02.
  6. McGonagle Tarlach, Davis Noll Bethany, Price Monroe, Minority-Language Related Broadcasting and Legislation in the OSCE, PCMLP, IViR & OSCE HCNM, April 2003.
  7. Вељановски Раде, Медијски систем Србије, Факултет политичких наука, Чигоја, 2014.
  8. Димитријевић Војин, Пауновић Милан, у сарадњи са Ђерић Владимиром, Људска права (уџбеник), Београдски центар за људска права, Београд, 1997.
  9. Јелинчић Јадранка, ур. Информисање на језицима националних мањина, предлози за нове политике, Фонд за отворено друштво, Београд, 2007.
  10. Марко Давор, ур. Информисање на језицима мањина на западном Балкану, Медиа план институт, Сарајево.
  11. Радојковић Мирољуб, Стојковић Бранимир, Информационо комуникациони системи, Друго издање, Клио, 2009.
  12. Стојковић Бранимир, Идентитет и комуникација, Чигоја, Београд, 2002.
  13. Сурчулија Јелена, „Анализа коментара учесника у јавној расправи о Нацрту Стратегије развоја система јаног информисања у Републици Србији до 2016. Године“, АНЕМ, 2011.

  DOKUMENTA I PROPISI

  1. Декларација Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, 5. новембар 1992, Савет Европе 1949-1996.
  2. Закон о заштити права и слобода националних мањина, Службени лист СРЈ, бр.11/02, чл. 2, ст. 1.
  3. Закон о радиодифузији – ЗР, Службени гласник РС, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/06, 86/06, 41/09.
  4. Закон о јавном информисању – ЗЈИ, Службени гласник РС, бр. 43/03, 61/05, 71/09, чл. 14, ст. 3.
  5. Закон о јавном инфорисању и медијима – ЗЈИМ, Службени гласник РС бр. 83/2014 и 58/2015, чл. 16, ст 1, тач. 3.
  6. Закон о електронским медијима, Службени гласник РС бр. 83/2014, чл. 72, ст. 1.
  7. ЗЛС, Службени гласник РС, 129/2007, 83/2014.
  8. ЗГГ, Службени гласник РС, 129/2007, 83/2014
  9. Закон о националним саветима националних мањина – ЗНСН, Службени гласник РС, бр 72/09 и 20/14.
  10. Конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Рим, 4. новембра 1950, Савет Европе.
  11. Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 98/2006.
  12. Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године, Службени гласник Републике Србије, бр. 75/2011.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2016 УДК 323.15:342.725(497.11) 199-219
ç