Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

ПРАВНЕ ДИЛЕМЕ УПОТРЕБЕ ДРОНОВА У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

Сажетак

У раду се разматрају правни аспекти употребе наоружаних дронова ради спровођења политике циљаног убијања у противтерористичким операцијама. Од терористичких напада 2001. године, политика употреба дронова ради спровођења циљаног убијања постала је централни део америчке противтерористичке стратегије. Међутим, употреба дронова у противтерористичким операцијама, са циљем извршења циљаних убистава, изазвала је бројне контроверзе и доспела у жижу интересовања јавности. С једне стране, апологете политике циљаног убијања путем наоружаних дронова сматрају да је у складу са правом на самоодбрану и адекватним резолуцијама Савета безбедности политика циљаног убијања легитимно средство борбе у рату против тероризма. Они истичу предности који проистичу из употребе дронова, наводећи како је реч о технологији која због хируршке прецизности смањује ризик од губитака живота недужних цивила. С друге стране, многобројни стручњаци, научници, новинари и невладине организације јавно су иступили против овакве политике, истичући да се употребом дронова крше неки од основних принципа права људских права и међународног хуманитарног права. У овом раду биће представљени аргументи за и против употребе наоружаних дронова, са акцентом на неке од најконтроверзнијих правних дилема, као што су циљано убијање и дистинкција.

кључне речи:

Референце

  • Ђурић Живојин, Стојадиновић Миша: „Држава и неолиберални модели урушавања националних политичких институција”, Српска политичка мисао, бр. 4/2018, Институт за политичке студије, Београд, стр. 41–57.
  • Средојевић Мирјана, „Појам, ограничење и заштита права на живот као врхунског људског права”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад, Нови Сад, 1/2014, стр. 473–490.
  • Alston Philip, “Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Addendum, Study on targeted killings”, United Nations General Assembly A/HRC/14/24/Add.6, Human Rights Council, 28 May 2010.
  • Amnesty International, “Israel and the Occupied Territories: Israel must end its policy of assassinations”, 2003, фн. 1, Internet, https://www.amnesty.org/download/Documents/108000/mde150562003en.pdf, 20/09/2018.
  • Blum Gabriella, Heymann Philip, “Law and Policy of Targeted Killing”, Harvard National Security Journal, Vol. 1, 2010, стр. 145–170.
  • Brennan John, “Speech On Drone Ethics”, NPR, 2012.
  • Byman Daniel, „Why Drones Work: The Case for Washington’s Weapon of Choice“, International Affairs, 89 (1) 2013, стр. 32–43.
  • Cocciadiferro Margherita Chiara, Moral and legal accounts on the use of armed drones against suspected terrorists, PhD Dissertation at Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Roma, 2016.
  • Committee on Oversight and Government Reform, “Rise of the drones: unmanned systems and the future of war”, Hearing before the Subcommittee on National Security and Foreign Affairs of the Committee on Oversight and Government Reform House of Representatives. One hundred eleventh congress second session march 23, 2010, Serial No. 111–118, US Government printing office, Washington, 2011.
  • David R. Steven, “Fatal Choices: Israel’s Policy of Targeted Killing”, The Begin-Sadat Center for Strategic Studies: Mideast Security and Policy Studies, No. 51, September 2002.
  • Davis E. Lynn, McNerney Michael, Greenberg D. Michael, “Clarifying the Rules for Targeted Killing – An Analytical Framework for Policies Involving Long-Range Armed Drones“, RAND, 2016.
  • Emmerson Ben, “Promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism”, United Nations General Assembly A/68/389, 18 Sept 2013.
  • European Parliament, WRITTEN DECLARATION pursuant to Rule 123 of the Rules of Procedure on the use of drones for targeted killings, 2012, Internet, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML%2BWDECL%2BP7-DCL-2012-0002%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN, 19/05/2019.
  • European Parliament, Human rights Implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare, Directorate-general for external policies of the Union, 2013.
  • European Parliament resolution on the use of armed drones, 2014/2567(RSP).
  • Heller Јon Kevin, “ʼOne Hell of a Killing Machineʼ: Signature Strikes and International Law”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 11, No. 1, 2013, стр. 89–119.
  • Henckaerts Jean-Marie, Doswald-Beck Louise, Običajno međunarodno humanitarno pravo, Cambridge University Press, Međunarodni komitet Crvenog krsta, 2005.
  • Heyns Christof, “The human rights implications of targeted killings”, 2012, Internet, http://www.icla.up.ac.za/images/un/hrc/targeted%20killing%20side%20event%20geneva.pdf, 17/09/ 2018.
  • Heyns Christof, “Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions”, United Nations General Assembly A/68/382, Human Rights Council, 9 Apr 2013.
  • Kilcullen David, Exum Andrew, “Death From Above, Outrage Down Below”, The New York Times, 16 05.2009.
  • Kenneth R. Himes, Drones and the Ethics of Targeted Killing, Rowмan & Littlefield, London, 2016.
  • Korać Srđan, Disciplinsko ratovanje u doba dronova i robota, IMPP, Beograd, 2019.
  • Lawfare Institute, “Legality of U.S. Government’s Targeted Killing Program Under Domestic Law, Lawfare blog, Internet, https://www.lawfareblog.com/legality-us-governments-targeted-killing-program-under-domestic-law, 18/05/2019.
  • Maurer Peter, “The use of armed drones must comply with laws”, ICRC, 2013.
  • O’Connell Mary Ellen, „Unlawful Killing with Combat Drones A Case Study of Pakistan, 2004‒2009“, Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper, The Law School, University of Notre Dame, No. 09‒43, 2010.
  • O’Connell Mary Ellen, “The Right to Life in War and Peace A Legal and Moral Critique of Targeted Killing”, Remarks for the Institute for Technology and Peace, Hamburg, 15.08.2012.
  • Public Law 107–40, Joint Resolution “Authorization for Use of Military Force”, 2001, sec. 2, Internet, https://www.congress.gov/107/plaws/publ40/PLAW-107publ40.pdf, 15/05/2019.
  • Senn Martin, Troy Jodok, “The transformation of targeted killing and international order”, Contemporary Security Policy, 38:2, 2017, стр. 175–211.
  • Sjöberg John, “Attack of the Drones: An Argument Analysis of the American Official Justification on Targeted Killings and the Use of Unmanned Combat Air Vehicles”, Lund University Human Rights, Lund, Sweden, 2010.
  • Szikora Veronika, Szilagyi Gabor, “NEW DANGEROUS PRACTICE ON THE HORIZON? LEGAL ASPECTS OF DRONE USAGE”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад, LI 2/2017, стр. 499–519.
  • UN S/RES/1373(2001), Internet, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373%20%282001%29, 15/05/2019.
  • UN S/RES/1368 (2001), Internet, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1368%20%282001%29, 15/05/2019.
  • US Congress, Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, “Final report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, United States Senate: together with additional, supplemental, and separate views” U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1976.
  • Title 50 U.S. Code § 3093. Presidential approval and reporting of covert actions, Internet, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/3093?fbclid=IwAR04zcQSWcJJ0F8VAR6DWIrAP-1-1XO8cRpr40CCUrme_PSbA70hcqVPo2U, 18/05/2019.
  • The provisions of Executive Order 12333 of Dec. 4, 1981, Internet, https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12333.html, 09/08/2018.
  • The Harvard Law School Program on International Law and Armed Conflict (HLS PILAC), “Section 7 – International Law and the end of the United States’ war on terror”, Internet, https://pilac.law.harvard.edu/indefinite-war-legal-briefing//section-7-international-law-and-the-end-of-the-united-states-war-on-terror, 15/05/2019.
  • The Buraeu of Investigative Journalism, “Drone Warfare Curent Statistics”, Internet, https://www.thebureauinvestigates.com/projects/drone-war, 26/07/2018.
  • The White House, President Barack Obama, “President Barack Obama, ’Remarks by the President at the National Defense University’”, 23 May 2013. Internet, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university, 16/05/2019.
периодика Српска политичка мисао 2/2019 2/2019 УДК 351.74/.76:341.231.14 187-205