Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

POVEZANOST IZMEĐU KOCKANЈA I HULIGANIZMA: SLUČAJ SRBIJE

Sažetak

Rad se bavi istraživanjem moguće povezanosti između kockarskih sklonosti u sportskim kladionicama i huliganizma, na prostoru Srbije. Imajući u vidu da huliganizam i kockanje predstavljaju vrste rizičnog ponašanja, autor kreće od pretpostavke da postoji određeni kauzalitet između ove dve vrste pojava. U cilju dokazivanja ove hipoteze, sprovedeno je anketiranje na teritoriji Srbije na slučajnom uzorku od 829 ispitanika. Rezultati istraživanja su, sem strukture (polne, starosne, obrazovne) kockara u kladionicama, pokazali da skoro 1/5 ispitanika koji upražnjavaju ovaj tip kocke, pripada huliganskim grupama. Na taj način su ostvareni primarni ciljevi istraživanja. Za dobijanje relevantnih rezultata korišćena je metoda deskriptivne statistike, a sem saznajne, ovo istraživanje ima i aplikativnu vrednost koja se može realizovati u različitim programima prevencije rizičnog ponašanja.

Ključne reči:

Reference

  1. Бачанац Љубица, Небојша Петровић, Ненад Манојловић, Спорт и насиље: емпиријска анализа насиља у спорту Србије, Спортски савез Србије, Београд, 2016.
  2. Величковић Предраг, “Утврђеност оспособљености полицијских службеника Полицијске Управе у Новом Саду за обезбеђење спортских манифестација повећаног ризика”, Безбедност, бр. 1, 2012.
  3. Грмуша Адријана, “Сложеност одређења електронског вршњачког насиља као феномена савременог друштва”, Српска политичка мисао, бр. 1, 2016.
  4. Деспотовић Љубиша, Глобализација и геополитика идентитета, Каирос, Сремски Карловци, 2017.
  5. Ђорић Марија, “Политизација хулиганизма”, Политичка ревија, бр. 3, 2010.
  6. Đorić Marija, Huliganizam: nasilje i sport, Nauka i društvo Srbije, Beograd, 2012.
  7. Zoričić Zoran, Torre Robert, Orešković Anto, “Kockanje i klađenje – ovisnosti novog doba”, Medicus, br. 2, 2009.
  8. Љубичић Милана, “Преглед дефиниција и трендова ризичних понашања младих”, Теме, бр. 1, 2012.
  9. Медији, спорт, насиље: извештај истраживања, Министарство омладине и спорта Републике Србије, Удружење спортских новинара Србије, Београд, 2009.

  Internet stranice

  1. Neven Ricijaš, Dora Dodig, Aleksandra Huić, Valentina Kranželić, Navike i obilježja kockanja u urbanim sredinama, Zagreb, 2011, стр. 24. https://bib.irb.hr/datoteka/654654.IZVJESTAJ_-_KOCKANJE_ADOLESCENATA.pdf
  2. http://www.blic.rs/vesti/drustvo/trecina-srbije-zivi-od-kladionice-sportske-igre-na-srecu-postale-jaka-privredna-grana/vvg5xm2
  3. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=06&nav_category=12&nav_id=632772
  4. http://www.batut.org.rs/download/publikacije/Izvestaj%20srpski%20web.pdf

   

PERIODIKA Politička revija 4/2017 УДК 174.6:316.624(497.11) 39-55
ç