Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА, ДЕМОКРАТИЈА, ПОПУЛИЗАМ

ПОСТМОДЕРНО НЕСТАЈАЊЕ ПОЛИТИЧКОГ И ДЕМОКРАТИЈЕ

Сажетак

Аутор у чланку говори о кризи демократије у западним друштвима и у свету, у епохи постмодерне, као и судбином политичког која је неодвојива од демократије. Полази се од тога да је садржај модерне исцрпљен, и да је наступила нова епоха, постмодерна. Постмодерну посматрамо као либерализовану пара­дигму. Победа либерализма над другим политичким доктринама условила је његову универзализацију, што вуче за собом суштинске трансформације саме приро­де политике и демократије, али и самог либерализма. Основне узроке деструкције демократије и нестанка политичког видимо у биополитичком стању, биомоћи и биовласти као темељним карактеристикама либералне постмодерне.

 

кључне речи:

Референце

  1. Agamben, Giorgio, Homo sacer: Suverena moć i goli život, Multimedi­jalni institut, Zagreb, 2006.
  2. Бурдије, Пјер, Сигнална светла: прилози за отпор неолибералној инвазији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  3. Дебор, Ди, Друштво спектакла (La Société du spectacle), А. Голијанин, Београд, 2003.
  4. Епштајн, Михаил, После будућности: судбина постмодерне, Драслар партнер, Београд, 2010.
  5. Фуко, Мишел, Треба бранити друштво, Нови Сад, Светови, 1998.
  6. Фуко, Мишел, Рађање биополитике, Светови, Нови Сад, 2005.
  7. Фуко, Мишел, Историја сексуалности, део, Каирос, Сремски Карловци, 2006.
  8. Хардт, Михаел и Негри, Антонио, Империја, ИГАМ, Београд, 2005. Наслов оригинала: Michael Hardt/Antonio Negri, Empire, Harvard University Press; Cambridge, Massachussets / London, 2000.
  9. Hardt, Michael i Negri, Antonio, Mnoštvo rat i demokracija u doba Imperija, Institut, Zagreb, 2009.
  10. Кецмановић, Ненад, Домети демократије, ФПН Чигоја, Београд, 2005.
  11. Лиотар, Жан Франсоа, Постмодерно стање, Братство-јединство, Нови Сад, 1988.
  12. Валерштајн, Имануел, После либерализма, Службени гласник, Београд, 2005.
  13. Васовић, Вучина, Савремене демократије, том 1, Службени гласник, Београд, 2006.
  14. Ватимо, Ђани, Крај модерне, Братство-јединство, Нови Сад, 1991.
  15. Видојевић, Зоран, Демократија на заласку, Службени гласник Ин­ститут друштвених наука, Београд, 2010.
  16. Зиновјев, Александар, Запад, Наш дом – Age D’ Homme, Београд, 2002.
  17. Жуњић, Слободан, Модерност и филозофија, Плато, Београд, 2009.
  18. Дугин, Александр, „Постмодерн или ультрамодерн?“, Философия хозяйства, № 3, Москва, 2003.
  19. Кецмановић, Ненад, „Демократија и насиље“, Годишњак 2009, бр. 3, Факултет политичких наука, Београд, 2009.
  20. Кољевић, Богдана, „Нестанак политичког?“, Српска политичка мисао, бр. 4/2009, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 141.78:321.7+32.01 139-154