Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ: ИЗАЗОВИ БЕЗБЕДНОСТИ

ПОСТКОЛОНИЈАЛНИ СИСТЕМ ВЛАСТИ КАО ОСНОВА КОНФЛИКАТА У НИГЕРИЈИ

Сажетак

Нигерија је једно врло комплексно друштво са преко 300 различитих етничких групација, око 500 различитих језика и екстремно брзим растом популације са преко 210 милиона становника у 2021. години. Спајање ових различитих група и идентитета у један заједнички ентитет представљао је озбиљан проблем још од стварања модерне државе 1914. године, који су колонијални владари углавном решавали силом. Када детаљније анализирамо и посматрамо Нигерију одноно њен постколонијални период можемо рећи да је у најмању руку турбулентан и дискутабилан а уз све то и прожет проблемима етничких мањина, неједнаких формула расподеле прихода, асиметричним државним структурама, недостатаком правог федерализма, немогућности да се објаве тачне бројке пописа становништва, етно-религијским кризама и тако даље. Оно што забрињава јесте да се ови изазови поново појављују у свакодневном животу Нигеријаца као претња постојању Нигерије. Све ово указује на видљиве комплексности и контрадикције постколонијалне Нигерије у пет деценија политичке независности и скоро две деценије демократије. Оно што је почело анексијом Лагоса и касније уништењем разних краљевстава, завршило се стварањем једног новог ентитета који је обухватао више од три стотине група људи различитих историја, култура и оријентација који су скоро у сталном конфликту. Циљ овог рада биће детаљна анализа постколонијалног система власти и његовог утицаја на појаву и ескалацију сукоба и конфликата у Нигерији.

кључне речи:

Референце

  • Terzić, Predrag, i Tijana Perić Diligenski. 2017. „Modernizacija: određenje pojma i pojavni oblici.ˮ Kultura polisa 33: 417‒430.
  • Adebanwi, Waleand, Ebenezer Obadare. 2010. “Introducing Nigeria at fifty: The nation in narration.ˮ Journal of Contemporary African Studies, Vol: 28, Issue: 4, page 379‒405.
  • Awolowo, Obafemi. 1947. “Path to Nigerian Freedom.ˮ London: Faber & Faber.
  • Bello, Ahmadu. 1962. “My life.ˮ London: Cambridge University Press.
  • Bhabha, Homi. 1994. “The Location of Culture.ˮ Abingdon: Routledge Classics Series.
  • CIA. “Nigeria.ˮ Poslednji pristup 23. avgust 2021. https://www.cia.gov/the-world.
  • Collins, Harper. 1979. “Collins English Dictionary.ˮ Glasgow: Harper Collins.
  • Eide, Elisabeth. 2016. “Strategic Essentialism.ˮ New Jersey: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies.
  • Eteng, Inya.2004. “Ethnicity, ethno-class relations and crisis of Nigeria’s enduring‘national question’ and political instability.ˮ Nigeria and Globalization: Discourses on Identity Politics and Social Conflict.
  • Falola, Toyin. 1998. “Violence in Nigeria: The crises of religious politics and secular ideologies.ˮ Rochester: University of Rochester Press.
  • Falola, Toyin. 2001. “Violence in Nigeria: The Crises of Religious Politics and Secular Ideologies.ˮ Canadian Journal of African Studies 35  (3) 601‒603.
  • Falola, Toyin and, Matthew Heaton. 2008. “A History of Nigeria.ˮ Cambridge: Cambridge University Press.
  • Gabbidon, Shaun. 2010. “Race, Ethnicity, Crime, and Justice: An International Dilemma.ˮ Los Angeles: Sage Publications.
  • Gilmartin, Mary. 2009. “Key Concepts in Political Geography: Colonialism/Imperialism.ˮ California: Sage Publications.
  • Gregory, Derek. 2004. “The Colonial Present: Afghanistan. Palestine. Iraq.ˮ New Jersey: Wiley-Blackwell.
  • Hodgkin, Thomas. “Nigerian Perspectives: An Historical Anthology.ˮ London: Oxford University Press.
  • Independent National Electoral Commission. “Registered Political Parties.ˮ. Poslednji pristup 24. avgust 2021. https://www.inecnigeria.org/.
  • Jovanović, Nataša. 2017. “Rubikova kocka postkolonijalizma: teorijski sinkretizam i novi izazovi u postkolonijalnim studijama.ˮ Beograd: Medunarodni Problemi.
  • Kifordu, Henry. 2011. “Political Elite Composition and Democracy in Nigeria.ˮ The Open Area Studies Journal, 4, 16‒31.
  • Kinnan, Christopher, Gordon Daniel, De Long Mark, Jaquish Douglas, and Robert Mc Allum. 2011. “Failed State 2030 Nigeria – Case Study.ˮ Ait University.
  • Mamdani, Mahmood. 1996. “Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism.ˮ Princeton: Princeton University Press.
  • Mustapha, Raufu. 2006. “Ethnic structure, inequality and governance of the public sector in Nigeria.ˮ Democracy, Governance and Human Rights 24, 15‒43.
  • Nolutshungu, Sam. 1990. “Fragments of a democracy: Reflections on class and politics in Nigeria.” Third World Quarterly 12 (1): 86‒115.
  • Peel, Michael. 2010. “A swamp full of dollars: Pipelines and paramilitaries at Nigeria’s oil frontier.ˮ Chicago: Chicago Review Press.
  • Peter, Lewis. 2007. “Identity, Institutions and Democracy in Nigeria.ˮ Cape Town: Afrobarometer.
  • Said, Edward. 1985. “Orientalism Reconsidered.ˮ Cultural Critique 1: 89‒107.
  • Tamuno, Tekena. 1970. “Separatist Agitations in Nigeria since 1914.ˮ The Journal of Modern African Studies 8(4): 563‒584.
  • Webster, Merriam. 1996. “Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language.ˮ Bexley: Gramercy.
  • Young, Robert. 2009. “What is the Postcolonial?” Journal of Military and Strategic Studies, University of Calgary.
  • Young, Robert. 2015. “Empire, Colony, Postcolony.ˮ Chicester: John Wiley and Sons Ltd.
Српска политичка мисао 3/2021 3/2021 УДК 325.3:32(669.1)“1960/2021“ 57-78