Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI, PRIKAZI, POLEMIKE

POST-UNIPOLARNI SVET I SPOLJNOPOLITIČKA STRATEGIJA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Sažetak

Prikaz knjige: Ijan Bremer, Supersila: Tri moguće uloge Amerike u svetu, CIRSD, Beograd, 2015, 239 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2015 УДК 327::911.3(73)(049.3) 241-247
ç