Изабери језик:
Тема броја

ИЗБОРНИ ПРОЦЕСИ

ПОСМАТРАЊЕ ИЗБОРНИХ ЦИКЛУСА У СРБИЈИ 2012–2017. ГОДИНЕ: КЉУЧНИ АКТЕРИ, НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ

Сажетак

Кључни налази посматрања изборних циклуса 2012–2017. године показују да нормативни оквир формално пружа добру основу за одржавање слободних избора, али да његова непотпуна примена и недостатак надзора током предизборне кампање генеришу пораст неравноправности учесника избора и доводе у питање остваривање услова за поштене изборе. Притом, стање је најлошије у тзв. бочним изборним аренама, из три разлога. Прво, финансирање предизборне кампање није транспарентно, а неравноправност учесника у погледу расположивих средстава се повећава, при чему учешће владајућих странака прелази 60–70% Друго, у медијској сфери се издвајају два проблематична аспекта: 1) у погледу власништва постоји финансијска и кадровска повезаност приватизованих локалних медија са странкама; и 2) у електронским медијима са националном фреквенцијом и најтиражнијим дневним и недељним новинама постоје „избори на два спрата“ са потпуном доминацијом СНС и њеног председника, феноменом партијских камера, функционерском кампањом, тј. кампањом ван кампање и недостатком критичке улоге медија. Треће, посматрачи редовно бележе на десетине случајева злоупотреба јавних ресурса у страначке сврхе. Суштинског надзора над изборним процесом нема, пошто законом предвиђени Надзорни одбор никад није формиран, док регулаторна тела попут Агенције за борбу против корупције и Регулаторног тела за електронске медије постају све пасивнија, радећи под утицајем владајућих странака и без могућности да спрече њихове злоупотребе у изборном процесу. Једини аспект изборног процеса који владајуће странке нису потпуно монополизовале је Републичка изборна комисија, али посматрачи препоручују њену професионализацију, чиме би се контрола над њеним радом из руку свих изборних листа и парламентарних странака de facto предала у руке само владајућим странкама.

кључне речи:

Референце

  • Агенција за борбу против корупције, Извештај о финансирању политичких активности у изборним кампањама у првој половини 2014. године, Београд, мај 2014, Internet, www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/kampanjaizvestaj_2014.doc, 25/10/2018.
  • Агенција за борбу против корупције, Извештај о контроли трошкова изборне кампање 2016. године, Београд, децембар 2016, Internet, http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/Izvestaj-IK-2016-2712016.pdf, 25/10/2018.
  • Агенција за борбу против корупције, Агенција за борбу против корупције прати председничку кампању, Београд, 23. март 2017, Internet, http://www.acas.rs/агенција-за-борбу-против-корупције-пр/, 25/10/2018.
  • Aгенција за борбу против корупције, Извештај о трошковима изборне кампање за избор Председника Републике 2017. године, Београд, новембар 2017, Internet, http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/Izvestaj-kampanja-2017.pdf, 25/10/2018.
  • Атлагић Синиша, Сучурлија Милојевић Јелена, „Институционални услови конкуренције политичких идеја у Србији: случај Регулаторног тела за електронске медије“, Српска политичка мисао, vol. 61, бр. 3/2018, Институт за политичке студије, Београд, стр. 123–140.
  • Бурсаћ Дејан, „Републичка изборна комисија на изборима 2012.“, у зборнику: Избори у Србији 2012. године: (не)очекивана промена (приредили: Милан Јовановић, Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 99–116.
  • Вучићевић Душан, „Демократизација кроз изборе – изборни ауторитаризам у Србији“, Политичка ревија, vol. 26, бр. 4/2010, Институт за политичке студије, Београд, стр. 1–28.
  • Закон о Агенцији за борбу против корупције – ЗАБПК, Службени гласник РС, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011.
  • Закон о заштити података о личности, Службени гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009, 107/2012.
  • Закон о електронским медијима – ЗЕМ, Службени гласник РС, бр. 83/2014, 6/2016.
  • Закон о избору народних посланика – ЗИНП, Службени гласник РС, бр. 35/2000, 72/2003, 75/2003, 18/2004, 101/2005, 85/2005, 36/2011.
  • Закон о јединственом бирачком списку – ЗЈБС, Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011.
  • Закон о политичким странкама – ЗПС, Службени гласник РС, бр. 36/2009, 61/2015.
  • Закон о финансирању политичких активности – ЗФПА, Службени гласник РС, бр. 43/2011, 123/2014.
  • Јањић Стефан, Валић Недељковић Дубравка, „Председнички изборни циклус у медијском тумачењу, Србија 2017“, Српска политичка мисао, vol. 58, бр. 4/2017, Институт за политичке студије, Београд, стр. 67–84.
  • Младеновић Слађана, „Улога ОЕБС/ОДИХР у посматрању избора: случај Србије“, Политичка ревија, vol. 33, бр. 3/2012, Институт за политичке студије, Београд, стр. 251–275.
  • Младеновић Слађана, „Посматрање избора у Србији 2012. године“, у зборнику: Избори у Србији 2012. године: (не)очекивана промена (приредили: Милан Јовановић, Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 139–153.
  • Младеновић Слађана, „Главни налази посматрања избора 2014. године у Србији и њихово поређење са налазима из 2012.“, у зборнику: Избори у Србији 2014. године: Политичка рокада (приредили: Милан Јовановић, Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 263–279.
  • Младеновић Слађана, „Актери, аспекти и резултати посматрања избора у Србији 2016. године“, у зборнику: Избори у Србији 2016. године: „Историјска“ или „Пирова“ победа (приредили: Милан Јовановић, Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 231–256.
  • Нацрт Закона о Државној изборној комисији, 2009, Internet, www.soinfo.org/attachment/download/172/Nacrt+Zakona+o+Drzavnoj+izbornoj+komisiji.doc, 17/10/2018.
  • Регулаторно тело за електронске медије, Питања и одговори, Internet, http://rem.rs/sr/predsednicki-izbori-2017/pitanja-i-odgovori, 28/10/2018.
  • Сретеновић Виолета, „Рад ЦеСИД-а током општих избора 2012. године“, у зборнику: ОКО избора 18: председнички и парламентарни избори мај 2012 (приредио: Ђорђе Вуковић), НДИ, ЦеСИД, Београд, 2012, стр. 47–61.
  • Уставни суд Републике Србије, IУз-52/2008, Службени гласник РС, бр. 34/2010.
  • Biro za društvena istraživanja, Mediji, javnost i izbori 2017, Beograd, 2017, Internet, http://www.birodi.rs/wp-content/uploads/2017/08/Mediji-javnost-izbori-2017.pdf, 17/10/2018.
  • Centar za elektronske medije, Elektronski mediji u kampanji: Prolazno vreme na polovini puta, Beograd, mart 2017, Internet, http://www.cem.rs/PRVA%20POLOVINA%20KAMPANJE.pdf, 21/10/2018.
  • Centar za elektronske medije, Zašto su srpski elektronski mediji u permanentnoj kampanji (ono što se od brojki ne vidi), Beograd, april 2017, Internet, http://www.cem.rs/aktivnosti.html, 21/10/2018.
  • Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, Predsednički izbori 2017: Izveštaj CRTA posmatračke misije „Građani na straži“, Beograd, maj 2017, Internet, http://www.gradjaninastrazi.rs/wp-content/uploads/2017/05/CRTA-GNS-Izvestaj-2017-Final.pdf, 12/10/2018.
  • Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, Predizborna tišina u REM-u: uloga Regulatornog tela za elektronske medije u izbornom procesu, Beograd, januar 2018, Internet, http://crta.rs/wp-content/uploads/2018/03/Finalno_04-predizborna-tisina-NOVO.pdf, 12/10/2018.
  • Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, Kula od karata – nezavisnost i integritet Agencije za borbu protiv korupcije kao preduslov za sprečavanje zloupotreba javnih resursa u izbornom procesu, Beograd, januar 2018, Internet, http://crta.rs/wp-content/uploads/2018/03/Finalno_01-kula-od-karata-NOVO-NOVO.pdf, 12/10/2018.
  • Centar za slobodne izbore i demokratiju, Republika Srbija, Predsednički izbori 2017: Izveštaj Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), Beograd, maj 2017, Internet, http://www.cesid.rs/wp-content/uploads/2017/05/CeSID-Izveštaj-sa-predsedničkih-izbora-2017.pdf, 17/10/2018.
  • OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report on Presidential Elections in the Republic of Serbia on 2 April 2017, 8 Warsaw, June 2017, Internet, http://www.osce.org/odihr/elections/serbia/322166?download=true, 23/10/2018.
  • Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Observation of the presidential election in Serbia (2 April 2017), Prague, 29 May 2017, Internet, https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1497353349_observation-of-the-presidential-election-in-serbia-2-april-2017.pdf, 23/10/2018.
  • Sartori Giovanni, Stranke i stranački sustavi: analitički okvir, Politička kultura, Zagreb, 2002.
  • Transparentnost Srbija, Funkcionerska izborna kampanja 2017, njeno medijsko praćenje i nepostupanje državnih organa, Beograd, april 2017, Internet, http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/monitoring_kampanje_2017.pdf, 11/10/2018.
  • Transparentnost Srbija, Funkcionerska kampanja kao vid zloupotrebe javnih resursa 2012-2017 (opis problema i moguća rešenja), Beograd, 2017, Internet, http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/funkcionerska-kampanja-policy-paper-final.pdf, 11/10/2018.
  • Trivić Branka, Nešić Milan, Zorić Ognjen, „Predizborno zaključavanje parlamenta Srbije“, Radio Slobodna Evropa, 2. мart 2017, Internet, https://www.slobodnaevropa.org/a/predsednica-skupstine-srbije-blokada-parlament/28342983.html, 15/10/2018.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 324(497.11)”2012/2017” 141-167