Izaberi jezik:
Tema broja

IZBORNI PROCESI

POSMATRANJE IZBORNIH CIKLUSA U SRBIJI 2012–2017. GODINE: KLJUČNI AKTERI, NALAZI I PREPORUKE

Sažetak

Ključni nalazi posmatranja izbornih ciklusa 2012–2017. godine pokazuju da normativni okvir formalno pruža dobru osnovu za održavanje slobodnih izbora, ali da njegova nepotpuna primena i nedostatak nadzora tokom predizborne kampanje generišu porast neravnopravnosti učesnika izbora i dovode u pitanje ostvarivanje uslova za poštene izbore. Pritom, stanje je najlošije u tzv. bočnim izbornim arenama, iz tri razloga. Prvo, finansiranje predizborne kampanje nije transparentno, a neravnopravnost učesnika u pogledu raspoloživih sredstava se povećava, pri čemu učešće vladajućih stranaka prelazi 60–70% Drugo, u medijskoj sferi se izdvajaju dva problematična aspekta: 1) u pogledu vlasništva postoji finansijska i kadrovska povezanost privatizovanih lokalnih medija sa strankama; i 2) u elektronskim medijima sa nacionalnom frekvencijom i najtiražnijim dnevnim i nedeljnim novinama postoje „izbori na dva sprata“ sa potpunom dominacijom SNS i njenog predsednika, fenomenom partijskih kamera, funkcionerskom kampanjom, tj. kampanjom van kampanje i nedostatkom kritičke uloge medija. Treće, posmatrači redovno beleže na desetine slučajeva zloupotreba javnih resursa u stranačke svrhe. Suštinskog nadzora nad izbornim procesom nema, pošto zakonom predviđeni Nadzorni odbor nikad nije formiran, dok regulatorna tela poput Agencije za borbu protiv korupcije i Regulatornog tela za elektronske medije postaju sve pasivnija, radeći pod uticajem vladajućih stranaka i bez mogućnosti da spreče njihove zloupotrebe u izbornom procesu. Jedini aspekt izbornog procesa koji vladajuće stranke nisu potpuno monopolizovale je Republička izborna komisija, ali posmatrači preporučuju njenu profesionalizaciju, čime bi se kontrola nad njenim radom iz ruku svih izbornih lista i parlamentarnih stranaka de facto predala u ruke samo vladajućim strankama.

Ključne reči:

Reference

  • Агенција за борбу против корупције, Извештај о финансирању политичких активности у изборним кампањама у првој половини 2014. године, Београд, мај 2014, Internet, www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/kampanjaizvestaj_2014.doc, 25/10/2018.
  • Агенција за борбу против корупције, Извештај о контроли трошкова изборне кампање 2016. године, Београд, децембар 2016, Internet, http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/Izvestaj-IK-2016-2712016.pdf, 25/10/2018.
  • Агенција за борбу против корупције, Агенција за борбу против корупције прати председничку кампању, Београд, 23. март 2017, Internet, http://www.acas.rs/агенција-за-борбу-против-корупције-пр/, 25/10/2018.
  • Aгенција за борбу против корупције, Извештај о трошковима изборне кампање за избор Председника Републике 2017. године, Београд, новембар 2017, Internet, http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/Izvestaj-kampanja-2017.pdf, 25/10/2018.
  • Атлагић Синиша, Сучурлија Милојевић Јелена, „Институционални услови конкуренције политичких идеја у Србији: случај Регулаторног тела за електронске медије“, Српска политичка мисао, vol. 61, бр. 3/2018, Институт за политичке студије, Београд, стр. 123–140.
  • Бурсаћ Дејан, „Републичка изборна комисија на изборима 2012.“, у зборнику: Избори у Србији 2012. године: (не)очекивана промена (приредили: Милан Јовановић, Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 99–116.
  • Вучићевић Душан, „Демократизација кроз изборе – изборни ауторитаризам у Србији“, Политичка ревија, vol. 26, бр. 4/2010, Институт за политичке студије, Београд, стр. 1–28.
  • Закон о Агенцији за борбу против корупције – ЗАБПК, Службени гласник РС, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011.
  • Закон о заштити података о личности, Службени гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009, 107/2012.
  • Закон о електронским медијима – ЗЕМ, Службени гласник РС, бр. 83/2014, 6/2016.
  • Закон о избору народних посланика – ЗИНП, Службени гласник РС, бр. 35/2000, 72/2003, 75/2003, 18/2004, 101/2005, 85/2005, 36/2011.
  • Закон о јединственом бирачком списку – ЗЈБС, Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011.
  • Закон о политичким странкама – ЗПС, Службени гласник РС, бр. 36/2009, 61/2015.
  • Закон о финансирању политичких активности – ЗФПА, Службени гласник РС, бр. 43/2011, 123/2014.
  • Јањић Стефан, Валић Недељковић Дубравка, „Председнички изборни циклус у медијском тумачењу, Србија 2017“, Српска политичка мисао, vol. 58, бр. 4/2017, Институт за политичке студије, Београд, стр. 67–84.
  • Младеновић Слађана, „Улога ОЕБС/ОДИХР у посматрању избора: случај Србије“, Политичка ревија, vol. 33, бр. 3/2012, Институт за политичке студије, Београд, стр. 251–275.
  • Младеновић Слађана, „Посматрање избора у Србији 2012. године“, у зборнику: Избори у Србији 2012. године: (не)очекивана промена (приредили: Милан Јовановић, Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 139–153.
  • Младеновић Слађана, „Главни налази посматрања избора 2014. године у Србији и њихово поређење са налазима из 2012.“, у зборнику: Избори у Србији 2014. године: Политичка рокада (приредили: Милан Јовановић, Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 263–279.
  • Младеновић Слађана, „Актери, аспекти и резултати посматрања избора у Србији 2016. године“, у зборнику: Избори у Србији 2016. године: „Историјска“ или „Пирова“ победа (приредили: Милан Јовановић, Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 231–256.
  • Нацрт Закона о Државној изборној комисији, 2009, Internet, www.soinfo.org/attachment/download/172/Nacrt+Zakona+o+Drzavnoj+izbornoj+komisiji.doc, 17/10/2018.
  • Регулаторно тело за електронске медије, Питања и одговори, Internet, http://rem.rs/sr/predsednicki-izbori-2017/pitanja-i-odgovori, 28/10/2018.
  • Сретеновић Виолета, „Рад ЦеСИД-а током општих избора 2012. године“, у зборнику: ОКО избора 18: председнички и парламентарни избори мај 2012 (приредио: Ђорђе Вуковић), НДИ, ЦеСИД, Београд, 2012, стр. 47–61.
  • Уставни суд Републике Србије, IУз-52/2008, Службени гласник РС, бр. 34/2010.
  • Biro za društvena istraživanja, Mediji, javnost i izbori 2017, Beograd, 2017, Internet, http://www.birodi.rs/wp-content/uploads/2017/08/Mediji-javnost-izbori-2017.pdf, 17/10/2018.
  • Centar za elektronske medije, Elektronski mediji u kampanji: Prolazno vreme na polovini puta, Beograd, mart 2017, Internet, http://www.cem.rs/PRVA%20POLOVINA%20KAMPANJE.pdf, 21/10/2018.
  • Centar za elektronske medije, Zašto su srpski elektronski mediji u permanentnoj kampanji (ono što se od brojki ne vidi), Beograd, april 2017, Internet, http://www.cem.rs/aktivnosti.html, 21/10/2018.
  • Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, Predsednički izbori 2017: Izveštaj CRTA posmatračke misije „Građani na straži“, Beograd, maj 2017, Internet, http://www.gradjaninastrazi.rs/wp-content/uploads/2017/05/CRTA-GNS-Izvestaj-2017-Final.pdf, 12/10/2018.
  • Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, Predizborna tišina u REM-u: uloga Regulatornog tela za elektronske medije u izbornom procesu, Beograd, januar 2018, Internet, http://crta.rs/wp-content/uploads/2018/03/Finalno_04-predizborna-tisina-NOVO.pdf, 12/10/2018.
  • Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, Kula od karata – nezavisnost i integritet Agencije za borbu protiv korupcije kao preduslov za sprečavanje zloupotreba javnih resursa u izbornom procesu, Beograd, januar 2018, Internet, http://crta.rs/wp-content/uploads/2018/03/Finalno_01-kula-od-karata-NOVO-NOVO.pdf, 12/10/2018.
  • Centar za slobodne izbore i demokratiju, Republika Srbija, Predsednički izbori 2017: Izveštaj Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), Beograd, maj 2017, Internet, http://www.cesid.rs/wp-content/uploads/2017/05/CeSID-Izveštaj-sa-predsedničkih-izbora-2017.pdf, 17/10/2018.
  • OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report on Presidential Elections in the Republic of Serbia on 2 April 2017, 8 Warsaw, June 2017, Internet, http://www.osce.org/odihr/elections/serbia/322166?download=true, 23/10/2018.
  • Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Observation of the presidential election in Serbia (2 April 2017), Prague, 29 May 2017, Internet, https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1497353349_observation-of-the-presidential-election-in-serbia-2-april-2017.pdf, 23/10/2018.
  • Sartori Giovanni, Stranke i stranački sustavi: analitički okvir, Politička kultura, Zagreb, 2002.
  • Transparentnost Srbija, Funkcionerska izborna kampanja 2017, njeno medijsko praćenje i nepostupanje državnih organa, Beograd, april 2017, Internet, http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/monitoring_kampanje_2017.pdf, 11/10/2018.
  • Transparentnost Srbija, Funkcionerska kampanja kao vid zloupotrebe javnih resursa 2012-2017 (opis problema i moguća rešenja), Beograd, 2017, Internet, http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/funkcionerska-kampanja-policy-paper-final.pdf, 11/10/2018.
  • Trivić Branka, Nešić Milan, Zorić Ognjen, „Predizborno zaključavanje parlamenta Srbije“, Radio Slobodna Evropa, 2. мart 2017, Internet, https://www.slobodnaevropa.org/a/predsednica-skupstine-srbije-blokada-parlament/28342983.html, 15/10/2018.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2018 4/2018 УДК 324(497.11)”2012/2017” 141-167
ç