Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И АНАЛИЗЕ

ПОСЛОВНИ МОРАЛ У ЗАДРУГАРСТВУ У ФУНКЦИЈИ МОДЕЛА ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ ДРУШТВА

Сажетак

Основни циљ рада је да укаже на задругарство као промотера пословног морала заснованог на изворним задружним начелима. Изворна задружна начела подразумевају да се уважавају свачија права, интереси и потребе, да нико не остварује сопствену корист на туђ рачун, и да свако свакоме надокнади штету коју својим поступцима или пропустима нанесе. Као демократске организације, задругама je својствено да се одлучно боре против сваког монополизма и да дају пример коректног понашања према слабијим од себе, што je најпоузданији начин за стицање и одржавање поверења пословних партнера. Однос задруге и задругара према другоме је као однос према самом себи. Основу сваког заједништва чине заједнички интереси ради чијег се остваривања и удружује у задруге, а сав неморал који људе раздваја и једне другима супроставља, почива на себичности њихових индивидуалних интереса. У интересу je сваке задруге да развија добре и трајне односе са својим партнерима, што без доброг пословног морала није могуће.

кључне речи:

Референце

  1. Вучковић, Ж., Бизнис и морал: основе пословне поли­тике, Cekom books, Нови Сад, 2006.
  2. De George, R.T., Пословна етика, „Филип Вишњић“, Београд, 2003.
  3. Марковић, Д., Село на маргинама политике, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  4. Марковић, Д., Задружно управљање, СНС-ЗСЈ, Бео­град, 2002.
  5. Покрајац, С., Менаџмент промена и промена менаџмента, Тору, Београд, 2001.
  6. Суботић, Д., Пословна етика и вештине комуницирања, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
периодика Национални интерес 2/2012 УДК 334.73.01:321.7 281-292