Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI

POSLEDNJI POZDRAV IZ ZEMLJE SAFARI

Sažetak

U ovom članku autor problemu raspada SFRJ prilazi ireko analize raspada sistema vrednosti i ideologije koja je nekada toj tvorevini obezbeđivala legitimitet. Metod je detaljna anali­za trećeg albuma Zabranjenog pušenja, Iozdrav iz zemlje Safari. Teza je da je analizom raspada jugoslovenskog sistema vrednosti i tendencija koje on najavljuje, ovaj album najavio i raspad same države. Autor takođe daje analizu neoprimitivističkog pokreta u okviru kog je delovala i pomenuta grupa i iostavlja ovaj složeni fenomen u kontekst tadašnje političke i ekonomske krize.

Ključne reči:

Reference

  1. Барух Вахтел, Е, (2001), Стварање нације, разарање нације, Стубови културе, Београд.
  2. Биланџић, Д, (2006), Повјест изблиза, Прометеј, Загреб.
  3. Ђурковић, М, (2002), Диктатура, нација, глобализација, НЕС, Београд.
  4. Ђурковић, М, (2009), «Поткултура криминала и криминализација поткулту­ра», у Слика, звук и моћ, МСТ Гајић, Београд.
  5. Екмечић, М, (2008), Дуго кретање између клања и орања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  6. Нлдико, Е, (2006), «Одрастање у позном социјализму од ‘пионира малених’ до ‘војске потрошача’, у Лада Чале Фелдман и Инес Прица (ур.), Девијације и промашаји, Институт за етнологију и фолклористику, Загреб.
  7. Исаковић, А, (1953), Велика деца, Ново покољење, Београд.
  8. Јањатовић, П, (2007), Илустрована екс Ју рок енциклопедија 1960-2006, ауторско издање Београд.
  9. Јовић, Д, (2003а), Југославија – држава која је одумрла: успон, криза и пад четврте Југославије, Самиздат Б92, Београд.
  10. Јовић, Д, (20036), „Зао дух Милошевићева југославенства“, Република, бр 320-321.
  11. Lampe, J, Prickett, R, Adamovic, Lj, (1990), Yugoslav-American Economic Rela­tions Since World War II, Duke University Press, Durham.
  12. Лис, Л, (2003), Одржавање Тита на површини, БМГ, Београд.
  13. Марковић, П, Ј, (2001), „Однос партије и Тита према југословенском и националном идентитету“ у Идентитет: Срби и/или Југословени, Институт за европске студије, Београд.
  14. Милосављевић, О, (2003), „Фаталистичко тумачење разарања Југославије“, Република, бр. 316-317.
  15. Михајловић, Д, (1969), Кад су цветале тикве, Матица српска, Нови Сад.
  16. Савковић, Д, (1983), Горила 1 и 2, Књижевне новине, Партизанска књига, Београд.
  17. Сучић, Д, (2009), Црк’о маршал – сукоб омладинске субкултуре и југославенске службене политике осамдесетих година двадесетог стољећа, необјављен дипломски рад, Филозофски факултет, Загреб.
  18. Ћимић, Е, (1985), Политика као судбина, Младост, Београд,
  19. Наведени албуми Забрањеног пушења:
   Das ist Walter, 1984, Југотон, Загреб.
   Док чекаш сабах са шејтаном, 1985, Југотон, Загреб.
   Поздрав из земље Сафари, 1987, Дискотон, Сарајево.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2010 УДК: 316.752(497.1) 251-281
ç