Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

POSLEDICE IZMENA ZAKONSKOG IZBORNOG PRAGA NA PREDSTAVLJENOST STRANAKA NACIONALNIH MANJINA – LOKALNI IZBORI U SRBIJI 2020. GODINE

Sažetak

Zakonski izborni prag od 5% važećih glasova funkcionisao je u izbornom sistemu Srbije faktički dve decenije. Od 2004. godine on nije primenjivan na izborne liste stranaka nacionalnih manjina. U jednom ciklusu lokalnih izbora, 2004. godine, bio je smanjen na 3%. Pred parlamentarne, lokalne i pokrajinske izbore 2020. godine u kontekstu pregovora vlasti i opozicije o uslovima za slobodne i pravedne izbore, jednostranom odlukom vlasti, zakonski izborni prag na svim nivoima smanjen je na 3%. Da bi se očuvao broj predstavnika stranaka nacionalnih manjina zakon je uveo bonus – količnici stranaka nacionalnih manjina prilikom pretvaranja glasova u mandate metodom najvećeg količnika uvećavaju se za 35%. Veća reprezentativnost predstavničkih tela, osnovni je argument kojim se pravdala ova velika izborna reforma. Stvarni motiv ovog izbornog inženjeringa je slabljenje najavljenog bojkota izbora od strane opozicije. Upozoravano je da je ovakvo rešenje suprotno ustavnim načelima o jednakosti biračkog prava i zabrani diskriminacije, da potencijalno može voditi fragmentaciji stranačkog sistema i dovesti do situacija da neka stranka koja je prešla izborni prag ostane bez predstavnika. Autentičnim tumačenjem zakona objašnjeno je da će se bonus primenjivati samo u slučaju da stranke nacionalnih manjina ne pređu zakonski izborni prag, ali samo za lokalne izbore. Rad analizira političke konsekvence snižavanja izbornog praga na lokalnim izborima u kontekstu proklamovanih ciljeva. Podaci pokazuju da nije došlo do rasta broja stranaka nacionalnih manjina na izborima. Stranke nacionalnih manjina po pravilu su osvajale veći broj mesta u lokalnim skupštinama. To je posebno izraženo kod Saveza Vojvođanskih Mađara kao dominantne stranke ove nacionalne manjine. U korpusu Bošnjaka i Albanaca gde postoji izraženija stranačka kompeticija taj rast je manji. Stranke malobrojnijih nacionalnih manjina dejstvom ovog mehanizma postale su vidljivije u lokalnim skupštinama. Da nije primenjeno autentično tumačenje broj poslanika stranaka nacionalnih manjina uvećao bi se dodatno i u pojedinim sredinama menjao bi odnos snaga u formiranju većine u lokalnim parlamentima. Zbog bojkota izbora i pandemije koji su uzrokovali manju izlaznost na izbore puno dejstvo novog mehanizma u izbornom sistemu ostalo je prigušeno. Političke posledice biće vidljivije i jasnije posle narednog izbornog ciklusa kada akteri bolje analiziraju njegove potencijale.

Ključne reči:

Reference

  • Вучићевић, Душан и Милан Јовановић. 2020. „Реформе и реформски предлози за измену изборног система.ˮ У Како, кога и зашто смо бирали – Избори у Србији 1990–2020. године, ур. Милан Јовановић и Душан Вучићевић, 815‒843. Београд: Институт за политичке студије и ЈП Службени гласник.
  • Закон о избору народних посланика – незванично пречишћен текст. Републичка изборна комисија. Проследњи приступ:  20. 09. 2021, https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/61/zakoni.php.
  • Лончар, Јелена. 2020. „Избори и представљање националних мањина у Србији 1990–2020.ˮ У Како, кога и зашто смо бирали Избори у Србији 1990–2020. године, ур. Милан Јовановић и Душан Вучићевић, 843–869. Београд: Институт за политичке студије и ЈП    Службени гласник.
  • Орловић, Слободан. 2020. „Бонус од 35 одсто за странке националних мањина неуставан и опасан експеримент.ˮ Нова српска политичка мисао. 20 фебруар 2020. http://www.nspm.rs/komentar-dana/bonus-od-35-odsto-za-stranke-nacionalnih-man­jina-neustavan-i-opasan-eksperiment.html.
  • Пајванчић, Маријана. 2020. „Правни оквир избора у Србији.ˮ У Како, кога и зашто смо бирали Избори у Србији 1990–2020. године, ур. Милан Јовановић и Душан Вучићевић, 15–53. Београд: Институт за политичке студије и ЈП Службени гласник.
  • Радушки, Нада. 2013. „Национална припадност становништва Србије по попису 2011. године.ˮ Српска политичка мисао 39 (1): 11–28. https://doi.org/10.22182/spm.3912013.1.
  • Републички завод за статистику (РЗС). 2012. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији Нацонална припадност. Беогрaд: Републички завод за статистику. Последњи приступ: 06 новембар 2020. https://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB.
  • Danas. 2020. „Đilas: Ne izlazimo na izbore, Vučić ne zna gde udara, sve mu se raspada.ˮ (15. januar 2020). Poslednji pristup: 24. aprila 2021. https://www.danas.rs/vesti/politika/djilas-ne-izlazimo-na-izbore-vucic-ne-zna-gde-udara-sve-mu-se-raspada/.
  • Jovanović, Milan. 2005. „Izborni prag i stranački sistem.ˮ U Političke stranke u Srbiji – struktura i funkcionisanje, ur. Zoran Lutovac, 187–206. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Institut društvenih nauka.
  • Jovanović, Milan. 2021. „Snižavanje izbornog praga – motivi i posledice.ˮ U Dijalog o izborima, ur. Milan Jovanović i Dejan Milenković, 89–107. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka.
  • Kasapović, Mirjana. 2003. Izborni leksikon. Zagreb: Politička kultura.
  • Katz, Richards. 1997. Democracy and Election. New York: Oxford University Press.
  • Kenig, Ofer. 2015. “The Electoral Treshold, Wasted Votes and Proportionality.ˮ The Israel democracy institute. Last access: 22. 04. 2020. https://en.idi.org.il/articles/5225.
  • Kostić, Stevan. 2020. „Niži cenzus, nepristojna ponuda ili ponuda koja se ne odbija.ˮ RTS, Vesti. 13. januar 2020. Poslednji pri­stup: 25. april 2021. https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3809841/nizi-cenzus-nepristojna-ili-ponuda-koja-se-ne-odbija.
  • Lijphart, Arend. 1994. Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945–1990. New York: Oxford University Press.
  • Luković, D. 2020. “Zabrinuta sam, Fajon za ‘Blic’ o smanjenju cenzusa: Radikalne promene pravila blizu izbora veoma su Opasne taktike.” Blic, 13. Januar. Poslednji pri­stup: 24. april 2021. https://www.blic.rs/vesti/politika/zabrinuta-sam-fajon-za-blic-o-smanjenju-cenzusa-radikalne-promene-pravila-blizu/d18v3m2.
  • Narodna skupština Republike Srbije. 2020. „Dvadeset drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 06.02.2020.(I).ˮ Poslednji pristup: 27. aprila 2021. http://www.parlament.gov.rs/Dvadeset_drugo_vanredno_zasedanje_Narodne_skup%C5%A1tine_Republike_Srbije_u_Jedanaestom_sazivu.38603.941.html.
  • Nohlen, Dieter. 1992. Izborno pravo i stranački sustav. Zagreb: Školska knjiga.
  • Norris, Pippa. 2005. Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Market. Cambridge: Cambridge University Press.
  • NOVOSTI. 2020. „Predsednik: Ništa od bojkota, niži cenzus jedina šansa da Đilas i Jeremić uđu u parlament.ˮ 14. januar 2020. Poslednji pristup: 25. aприл 2021. https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:841516-Predsednik-Nista-od-bojkota-nizi-cenzus-jedina-sansa-da-Djilas-i-Jeremic-udju-u-parlament.
  • Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). 2003. “Parlamentarni izbori 28. decembar 2003. Izveštaj OEBS/KDILJP Misije za posmatranje izbora.” Varšava: OSCE/ODIHR. Poslednji pri­stup: 21. april 2020. https://www.rik.parlament.gov.rs/extfile/sr/695/2003%20OSCE%20parlamentarni.pdf.
  • Orlović, Slaviša. 2021. „Smanjenje izbornog praga – fragmentacija i bojkot izbora – polarizacija partijskog sistema Srbije.ˮ U Dijalog o izborima, ur. Milan Jovanović i Dejan Milenković, 29–43. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
  • Parliamentary Assembly. 2010. “Resolution 1705: Thresholds and other features of electoral systems which have an impact on representativity of parliaments in Council of Europe member states.” Poslednji pristup: 20.11.2021. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17808&lang=en.
  • Rae W. Douglas. 1971. The Political Consequences of Electoral Laws. New Haven: Yale University Press.
  • Taagepera, Rein. 1998. “Nationwide Inclusion an Exclusion Thresholds of Representation.” Electoral Studies, 17 (4): 407–417. https://doi.org/10.1016/S0261-3794(97)00054-1.
  • Vučićević, Dušan. 2021. „Reforme izbornog sistema Srbije: od „ nema izmena u izbornoj godineˮ do „menjamo radi jačanja demokratijeˮ u samo nekoliko meseci.ˮ U Dijalog o izborima, ur. Milan Jovanović i Dejan Milenković, 89–197. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
  • Vučićević, Dušan, i Jovano­vić, Milan. 2015. „Reforma izbornog sistema u Srbiji: prepreke i perspektive.” Srpska politička misao, (specijal): 87–119.
  • Zakon o lokalnim izborima, Službeni glasnik RS, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020. Poslednji pri­stup: 06. novembar 2021. https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_lokalnim_izborima.html.
Srpska politička misao 3/2021 3/2021 УДК 324:323.15(497.11)"2020" 79-101
ç