Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA, DRŽAVA I DRUŠTVO

POLOŽAJ ŠEFA DRŽAVE U POLITIČKOM SISTEMU SRBIJE

Sažetak

U naučnoj zajednici koja se bavi ustavnim pravom i političkim sistemima, ne postoji puna saglasnost da je sistem vlasti u Srbiji, kako po Ustavu iz 1990, tako i po novom iz 2006, polupredsedničkog tipa. Ima bitnih izuzetaka, koji tvrde da je sistem parlamentarnog ili čak predsedničkog (harizmatskog?) tipa. Iz tog razloga se prvo razmatra teorija polupredsedničkog sistema, kao i čini pokušaj da se rasvetli problem (još uvek) nedovoljno preciznog definisanja pojma polupredsednički sistem, u formi uvoda u temu rada. Zatim se prelazi na analizu ustavnih aranžmana u poslednje dve decenije, uz poseban osvrt na primere iz političkog života u kojima je predsednik, kao akter, bio važna figura, ali i komparativni aspekt polupredsedničkih sistema istočne Evrope. Posebna pažnja je posvećena institutu suspenzivnog veta i vanrednim ovlašćenjima. U svetlu najnovijih stavova dela političke klase da je Ustav zreo za reviziju, predlažemo jedan paket reformi institucije šefa države. Držimo da je predsednik Srbije, po sadašnjim i ranijim ustavnim ovlašćenjima, pokazivao kad jalov, kad ne-institucionalno podstaknut pristrasan uticaj, a da postignutim rezultatima, nije ispunio zahteve efikasnosti i efektivnosti u političkom sistemu Srbije.

Ključne reči:

Reference

  1. Владан Кутлешић, „Суспензивни вето у уставу Србије у светлу компаративног права“, Страни правни живот, бр. 2-3, Институт за упоредно право, Београд, 1991.
  2. Владан Кутлешић, „Уставни положај председника Републике Србије“, Архив за правне и друштвене науке, 77, бр. 2-3, 1991.
  3. Владан Петров, „Суспензивни вето Председника Републике“, Права човека, бр. 3-6, Београд, 2005.
  4. Горан Буџак, Полупредседнички систем као модел хоризонталне организације власти, www.analize-komentari.com/Download/polupredsedmcki%20sistem.pdf, (датум приступа 1.3.2010)
  5. Дарко Симовић, Полупредседнички систем, Службени гласник, Београд 2008.
  6. Душан Павловић, „Устав у преамбули“, Политика, http://www.politika.rs./pogledi/Dushan-Pavlovic/t9166.lt.html (датум приступа 5.3.2010)
  7. Ђовани Сартори, Упоредни уставни инжињеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  8. Закон о председнику Републике
  9. Мануов законик
  10. Matthew Søberg Shugart, Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns, od.dk/files/semi-presidentialism.pdf, (датум приступа 2.3.2010)
  11. Милан Јовановић, Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке студије, Београд,
  12. Небојша Владисављевић, Системи са непосредно изабраним председником, наслеђе старог режима и нови устав, Призма, ЦЛДС, Беогард, 2003.
  13. Павле Николић, „Институција председника републике и промашаји и недоречености Устава Републике Србије од 1990.“, Архив за правне и друштвене науке, 77, бр. 2-3, Београд, 1991.
  14. Ратко Марковић, „Моћ и немоћ председника Републике Србије“, Анали Правног факултета у Београду, вол. 52, бр. 3-4, Правни факултет, Београд.
  15. Ратко Марковић, „Устав Републике Србије из 2006 критички поглед“, Анали Правног факултета у Београду, вол. 54, бр. 2, Правни факултет, Београд, 2006.
  16. Светозар Марковић, Српске обмане, 1869, (http://www.rastko.rs/rastko/delo/10664, датум приступа 31.3.2010)
  17. Устав Републике Србије
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2010 УДК: 342.511:321.01(497.11) 101-119
ç