Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛОЖАЈ ГРАДОНАЧЕЛНИКА У СРБИЈИ И ФРАНЦУСКОЈ – УПОРЕДНА АНАЛИЗА

Сажетак

Функција градоначелника неспорно представља камен темељац у систему локалне самоуправе развијених држава. Реч је о инокосном извршном органу са којим грађани уобичајено прво долазе у додир када је реч о њиховом односу са јавним, односно државним властима уопште. Штавише, може се рећи да квалитет свакодневног живота грађана у многоме зависи од институционалних овлашћења, политичке моћи, као и личних способности градоначелника који је замишљен као “добар домаћин” своје заједнице. У овом раду ми ћемо анализирати упоредном методом ову важну институцију, њен правни положај, законска овлашћења и политички утицај у нашој држави и Француској кроз разматрање међусобних упечатљивих сличности и разлика.

 

кључне речи:

Референце

  1. Verpeaux Michel, Les collectivités territoriales en France, Dalloz, Paris, 4ème édition, 2011.
  2. Dupuis Georges, Droit administratif, Paris, 2007.
  3. Laurent Philippe, Décentralisation: en finir avec les idées reçues, L.G.D.J, Paris, 2009.
  4. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 16ème édition, Dal­loz, Paris.
  5. Марковић Ратко, Уставно право приручник за полагање правосудног испита, Службени гласник, 2009, Београд.
  6. Матић Петар, „Локални избори у Србији 2012’’, Српска политичка мисао, 4/2012.
  7. Матић Петар, Редизајнирање локалне самоуправе, Институт за политичке студије, 2012, Београд.
  8. Pirozzoli Anna, ‘’Il potere di ordinanza del sindaco’’, Rivista telematica giuridica dell’ Associazione italiana dei Costituzionalisti, n° 1 /2011.
периодика Политичка ревија 4/2013 УДК: 352.075.2:342.25(497.11)(44) 159-174