Izaberi jezik:
Tema broja

PEDESET GODINA POLITIČKIH NAUKA U SRBIJI I SAVREMENE POLITIKOLOŠKE PARADIGME

POLITIKOLOGIJA I OBRAZOVANJE ZA POLITIKU

Sažetak

U radu se  ukazuje na probleme naučnog statusa politikologije. Pored epistemoloških pitanja  značajna su i interdisciplinarna povezivanja ove nauke. Od posebnog saznajnog značaja je odnos teorije i prakse u ovoj nauci. Teorija poseduje profesionalnu autonomiju ali u praksi  je otvoren prostor za delovanje pripadnika drugih profesija. U drugom delu razmatra se interaktivni odnos između politike i obrazovanja. Razlikuju se spoljašnji odnos politike i obrazovanja (obrazovna politika) i unutrašnji (obrazovanje za politiku). Osnovni problem obrazovne politike je da sa stanovišta vlasti odredi obrazovne ciljeve društva i sredstva za njihovo ostvarivanje.  S druge strane, obrazovanje za politiku se suočava sa više problema. Svaki koncept obrazovanja za politiku polazi od sledećih činjenica: (1) vlast čoveka nad čovekom, (2) posledice politike pogađaju sve članove društva, (3) političko delovanje pri­pada javnoj oblasti života. Značajno je i koji sve agensi učestvuju u obrazovanju za politiku. U zaključku se tvrdi da je osnovni cilj obrazovanja za politiku da  subjekt (građanin) države i društva bude odgovoran za politički izbor i opredeljenje.

Ključne reči:

Reference

  • Аврамовић Зoран,  Невоље демократије у Србији, M. B. Press, Нови Сад, 2002.
  • Аврамовић Зoран, „Друштвене и политичке карактеристике српског образовања и васпитања 1804-2014“ у зборнику: Два века образовања у Србији (приредио Зоран Аврамовић), Институт за педагошка истраживања, Београд, 2004.
  • Аврамовић Зoран, Образовање у токовима друштва знања, Завод за уџбенике, Београд, 2013.
  • Вебер Макс, Привреда и друштво, Просвета, Београд, 1976.
  • Држава и образовање, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2003.
  • Manhajm Karl, Ideologija i utopija, Nolit, Beograd, 1968.
  • Milošević Bоžo, Umeće rada, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1997.
  • Poper Karl, U traganju za boljim svetom, Paideia, Beograd, 1998.
  • Špengler Osvald, Propast Zapada., Književne novine, Beograd, 1989.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2019 1/2019 УДК 32.01:37.014.5 33-46
ç