Изабери језик:
Тема броја

МИГРАЦИЈЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЛИТИКА ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ИЗМЕЊЕНОМ СТРАТЕШКОМ ОКРУЖЕЊУ

Сажетак

Политика проширења Европске уније се до сада сматрала најуспешнијим спољнополитичким инструментом који ЕУ има на располагању. Њен домашај може се посматрати кроз нормативну, институционалну и реалистичку перспективу у зависности којем њеном фактору се даје примат. Политика проширења је настала у контексту (геополитичког) структуралног прекомпоновања међународног система после Хладног рата и има стратешки значај за ЕУ. Међутим, стратешко окружење ЕУ се променило. Док се структура униполарног међународног система поново мења и иде ка хибридној верзији мултиполарности (унимултиполарност), дотле се ендогени фактори и кризе унутар ЕУ умножавају и добијају на сложености. Циљ овог чланка је да истражи како се ЕУ прилагођава овим политичким околностима и које је место и улога политике проширења у том процесу, те које су њена данашња обележја. Имајући у виду спољашње и унутрашње притиске на политичко одлучивање у ЕУ и њеним државама чланицама, те промену приоритета на политичкоj агенди изазване тим притисцима, политика проширења ће врло вероватно изгубити на значају. Процеси саморефлексије и редефинисања „европског пројекта“ ће бити приоритет политичких елита Европе у наредним годинама, док ће проширење постати од секундарне важности, иако неће у потпуности нестати, посебно не на Балкану.

кључне речи:

Референце

  1. Безбедна Европа у бољем свету – Европска стратегија безбедности, ISAC Фонд, Београд, 2006.
  2. Вукчевић Дејана, Европска унија као стратешки актер, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  3. Живковић Урош, „Утицај процеса европске интеграције на спољну политику Србије: пример регионалне сарадње и добросуседских односа“, Интердисциплинарни научни часопис Синтезис, бр. IV/1, Београд, 2012, 109-131.
  4. Костић Марина, Живковић Урош, „Нарушени билатерални односи на Западном Балкану и безбедност Европске уније“, Политика националне безбедности, бр. 01/2015, Институт за политичке студије, Београд, 2015, стр. 83-100.
  5. Самарџић Слободан, „Проблем Косова и Метохије из угла европских интеграција – Сецесија Косова као питање односа Европске уније и Србије“, у: Слободан Самарџић (прир.), Србија у процесу придруживања Европској унији, Београд: Службени гласник, 2008, стр. 193-238.
  6. Balfour Rosa, Stratulat Corina (eds.), „EU member states and enlargement towards the Balkans“, EPC Issue Paper, 79, European Policy Centre, Brussels, 2015.
  7. Börzel Tanja, Risse Thomas, “When Europe Hits Home: Europeanizatioan and Domestic Change”, European Integration online Papers,4, No. 15, 2000. Internet, http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-015.pdf.
  8. Cameron Fraser, An Introduction to European Foreign Policy, Routledge, London, 2007.
  9. Grabbe Heather, The EU Transformative Power – Europeanization Through Conditionality in Central and Eastern Europe. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
  10. Hillion Christophe, „EU Enlargement“, in: Paul Craig and Gráinne de Búrca (Eds.), The Evolution of EU Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, стр. 200-205.
  11. Manners Ian, „Normative power Europe: A Contradiction in Terms?”, Journal of Common Market Studies, Vol.40, No.2, 2002, 235-258.
  12. Moravcsik Andrew, Vachudova Milada Anna, “Preferences, power and equilibrium – The causes and consequences of EU enlargement”, in: Frank Schimmelfennig and Ulrich Sedelmeier (Eds.), The Politics of European Union Enlargement – Theoretical Approaches, Routledge, London, 2005, стр. 198-212.
  13. Skålnes Lars S., “Geopolitics and the eastern enlargement of the European union”, in: Frank Schimmelfennig and Ulrich Sedelmeier (Eds.), The Politics of European Union Enlargement – Theoretical Approaches, Routledge, London, 2005, стр. 213-233.
  14. The European Union in a Changing Global Environment – A More Connected, Contested and Complex World (EU Strategic Review), European External Action Service, Brussels, 2015.
  15. Trauner Florian, “From membership conditionality to policy conditionality: EU external governance in South Eastern Europe”, Journal of European Public Policy, 16, No. 5, 2009, стр. 774-790.
  16. Vachudova Milada Anna, Europe Undivided – Democracy, Leverage, and Integration after Communism, Oxford University Press, New York, 2005.
  17. Żornaczuk Tomasz, „Forever on the Periphery? The Return of Geopolitics to EU Enlargement to the Balkans“, Policy Paper, No. 6 (147), The Polish Institute for International Affairs, February 2016.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 316.4.052+327.39(4-672EU) 157-172